Tunge sten giver nyt liv under vandet

Landbruget samler 18.000 kubikmeter marksten til et 300 meter langt rev i Limfjorden

Et 300 meter langt stenrev placeres i Limfjorden ud for Livø. (Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix 2016) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Store tunge sten kan veksles til rent vand.

Det er håbet, når Limfjordsrådet i samarbejde med Miljøministeriet sætter gang i en stenindsamling i næste måned. Målet er at indsamle 18.000 kubikmeter sten, der skal placeres i et stenrev i Løgstør Bredning. Effekten skal studeres i de kommende fem år af forskere, der undersøger om revet kan forbedre vandkvaliteten i Limfjroden.

Men planen kræver hjælp fra især lokale landmænd, som også kan have en interesse i at hjælpe, fortæller Jens Lauritzen, der selv er landmand og formand for Limfjordsrådet.

- Det er en fælles opgave for alle os der bor tæt på Limfjroden, og samtidig har landbruget en interesse i at hjælpe emd at forbedre miljøet i Limfjorden, siger Jens Laurtizen.

Det ny rev skal placeres i Løgstør Bredning, umiddelbart nordvest for Livø. Revet bliver 300 meter langt og 40 meter bredt ved bunden, og der skal udlægges cirka 18.000 m3 sten. Hvis revet viser sig at have en tilstrækkeligt stor, positiv effekt på den økologiske tilstand, kan stenrev indgå som et nyt virkemiddel i senere vandområdeplaner.

Landmænd opfordres derfor til at donere marksten, og en af dem er Jørgen Kvist fra Øster Hornum, der allerede har samlet tre ton sten fra sin marker.

- Måske kan sådanne stenrev være med til, at vi landmænd får færre restriktioner, hvis fjorden får en bedre tilstand, siger Jørgen Kvist. Det er nu ikke derfor, at lokale landboforeninger støtter planen.

- Det er ikke en indsats vi direkte har gavn af, men jeg håber at mine medlemmer deltager for at genskabe et godt miljø i fjorden, siger formand for AgriNord, Carl Christian Pedersen.

Planerne får dog en kølig modtagelse fra naturfolk. Indsamling af store sten til revet kan nemlig ødelægge levesteder på land for en række arter som frøer, salamandere, firben, og fugle, advarer Peder Størup fra naturportalen Naturbeskyttelse.dk.

- Naturen er presset i opdyrkede områder, og det vil have mere værdi for naturen, at stenene bevares på land end smides i vandet, siger Peder Størup. Selve indsamlingen af sten finder sted torsdag 3. november, hvor sten kan afleveres på Løgstør havn og i en række grusgrave i Limfjordens opland.

Projektet efterlyser sten med en diameter på mindst 10 cm. Helt store sten er også meget velkomne.

Staten har afsat 20 millioner til projektet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk