Tusind år gammelt kloster med udsigt til 150 meter høje vindmøller? Grønne planer skaber igen debat

Mange i lokalområdet siger nej. Alligevel kan nye vindmøller være på vej ved Børglum Kloster.

Vindmølledebatten er brudt ud ved Børglum Kloster. (Foto: Scanpix / Grafik: Signe Heiredal © DR Nórdjylland)

Fra toppen af Børglum Bakke kan man spejde langt ud over det flade landskab i den vestlige del af Vendsyssel.

Sådan er det i dag, og sådan var det, da man i år 1060 gjorde den gamle kongsgård på stedet til bispesæde, og Børglum blev centrum for præmonstratenserordenens klostre i Danmark, Norge og Sverige.

Spørgsmålet er nu, hvordan området skal udvikle sig i det 21. århundrede, hvor jordens ressourcer er under pres.

Ejerne af 8 ældre vindmøller i nærheden af klostret, vil have de eksisterende møller på 69 meter erstattet med helt nye vindmøller, der rager 150 meter op i luften og kan flerdoble energiudbyttet.

Men ønsket skaber stor debat.

Mens Hjørring Kommune ser de nye møller som et skridt i retning af at nedbringe udledningen af CO2 og indfri de grønne ambitioner, er flere bekymrende for områdets kulturhistorie, og hvilke konsekvenser det vil få for de lokale beboere.

Mandag aften var 300 borgere mødt op for at diskutere vindmølleplanerne med kommunen.

- Jeg hører tit, at det er møller eller kloster. Det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, der er masser af god plads til begge dele, men jeg er godt klar over, at det nok ikke er alle, der deler det synspunkt, lød det fra Søren Smalbro (V), formand for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg.

25 store vindmøller på vej

De nye møller vil komme til at stå en smule forskudt i forhold til de gamle, da de 150 meter høje møller vil kræve større afstand imellem dem.

Der vil dog være omkring 2,7 kilometer fra den nærmeste mølle til hjørnet af det gamle kloster, hvis projektet realiseres.

Det er til at leve med, mener Søren Smalbro.

- Det op til den enkelte at vurdere, om området omkring klostret vil blive ødelagt, eller om det ikke har nogen indflydelse. Det er nok et sted derimellem, siger han.

I Hjørring Kommune er det målet, at el produceret af vindmøller i 2025 skal udgøre 60 procent af kommunens samlede elforbrug. Det betyder, at der frem mod 2025 skal opstilles cirka 25 store vindmøller med en højde på omkring 150 meter.

Det skal primært ske på steder, hvor der i dag står gamle vindmøller i forvejen.

Et kloster givet videre gennem generationer

Men indehaver af Børglum Kloster Anne Rotbøll mener ikke, at det skal omfatte de gamle møller nær Børglum Kloster.

- Klostret er et stykke Danmarkshistorie. Det er noget, vi har lånt af generationer før os, og så har vi også pligt til at give det videre til næste generation i den samme ånd. Det er derfor, det hedder kulturarv, siger hun.

Visualisering af vindmølleprojektet set fra plænen ved Børglum Kloster. (Foto: Debatoplæg © Hjørring Kommune)

Hvad er det, du er bekymret for?

- Altså 150 meter høje vindmøller lige foran Børglum Kloster. Det er halvanden fodboldbane. Det vil jo være dem, man ser på hele tiden. Det ødelægger det flotte landskab, som Børglum Kloster er en del af. Selv H. C. Andersen nævner det, da han var på besøg i 1859, siger Anne Rottbøll, der hellere ser andre placeringer til vindmøllerne.

Bekymret for huset og børnene

Også borgere i de nærliggende byer Børglum, Vrensted og Stenum er kritiske.

- Jeg er mødt op for endnu en gang at fortælle politikerne, at vi er en masse naboer, der er alvorligt bekymrede for konsekvenserne af at have en kæmpe-vindmølle i baghaven, siger studerende Rebekka Rasmussen.

Hun bor i et ældre hus i Stenum blot 800 meter fra de eksisterende møller.

Her havde familien planer om at bygge om inden for et år eller to, men det bliver ikke til noget nu, da det er usikkert, om vindmøllerne vil føre til en forringelse af ejendommens værdi.

Derudover er hun nervøs for de støjgener, der kan komme.

- Jeg har to små børn, en på et år og en datter på tre år, der sover lige op ad et stort vindue, hvorfra man kan se møllerne. Jeg er specielt bekymret i forhold til den lavfrekvente støj, fordi undersøgelser viser, at lavfrekvent støj kan stresse kroppen og give søvnproblemer og andre gener.

Vindmøller i havet

Hun så hellere, at vindmøller på 150 meter blev opført i havet ud for de danske kyster.

Ifølge Dansk Energi er der dog brug for både hav- og landvindmøller, hvis målet om CO2-neutralitet i 2050 skal nås.

Hos Hjørring Kommune viser de foreløbige beregninger, "at grænserne for lavfrekventstøj kan overholdes for alle de mølletyper, der er i spil, i forhold til alle naboboliger."

Hvis man går videre med projektet, skal der desuden laves en rapport om møllernes miljømæssige påvirkning af området.

Mølleudsigten er der også i dag

Der er da også positive røster lokalt.

En af dem tilhører Ivar Nielsen, der bor mellem Børglum Kloster og vindmøllerne. Nærmere bestemt 1,2 kilometer fra nærmeste mølle.

Han mener, at de nye møller vil komme til at støje mindre end dem, der står der nu. Desuden er han medejer af de gamle møller.

- Punkt et, så har jeg andel i de nuværende vindmøller. Punkt to, så synes jeg, vi skal gå ind for grøn energi. De her vindmøller bliver opført for investorernes egen regning, og der er ingen statsstøtte, siger Ivar Nielsen.

Han forstår ikke, at udskiftningen af møllerne giver så stor debat.

- Jeg kan sagtens følge, at dem, der bor tættere på, end vi gør, er bekymrede for lysglimt fra vingerne og for udsigten til møllerne, men man skal huske på, at de fleste af dem, der bor tæt på møllerne i dag, er nogen, der er flyttet dertil siden, vi stillede dem op i 1999. Så de vidste, at de var der, før de flyttede til, siger han.

Debat deler vandene

Efter mødet var Søren Smalbro (V) godt tilfreds med inputtet.

- Jeg synes, det var et rigtig godt møde. Der var en god og sober debat for og imod møllerne. Kom der noget nyt frem? Måske ikke. Men vi er i hvert fald bekræftet i, at der er mange forskellige syn på det her, siger han.

Børglum Kloster er særligt velbesøgt til det årlige julemarked og danner desuden ramme for TV2's populære julekalender Ludvig og Julemanden. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Frem til 26. marts har borgere mulighed for at komme med kommentarer og idéer til placering og udnyttelse af møllerne.

Herefter vil der blive udarbejdet et egentlig projektforslag, der kan sendes i høring.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk