Tusind skoleelever indsamler vilde blomsterfrø – og spreder dem igen

I Hjørring Kommune er de gået i gang med at genskabe den vilde natur.

Det lyder måske som et paradoks: At man går ud og sår planter med menneskehånd for at genskabe vild natur.

Men faktum er, at planter og blomster, der i dag er sjældne i landskabet, ikke kommer tilbage af sig selv.

Det har de indset i Hjørring Kommune, hvor man henover et år til halvandet vil se, om man i samarbejde med borgerne kan skabe mere vild natur i en hel kommune.

I dag sker det ved at invitere tusind skoleelever med på jagt efter frø fra vilde planter, som de derefter skal sprede andre steder i kommunen.

Det gælder for eksempel frø fra planter som kællingetand, blåhat og gyldenris.

- Så har bierne, sommerfuglene og alle insekterne et sted at bo og leve, forklarer Emma Jungersen fra 6.a på Bagterpskolen.

- Hvis ikke blomsterne var der til at lave nektar, kunne vi for eksempel ikke få honning, supplerer klassekammerat Julie Pedersen.

Ikke planter man får øje på til daglig

Når det ikke blot er kommunens medarbejdere, der går til hånde, så skyldes det, at man gerne vil gøre det til et projekt for alle kommunens borgere, så de er med til at tage ansvar, og får et ejerskab for naturens ve og vel.

Det kan sådan en dag være med til at sikre for eleverne, mener naturfagslærer Helle Gærstrøm.

- For det første får de øje for, at der er mange vilde planter, som man ikke umiddelbart ser til daglig, fordi de ikke har plads i byen, siger hun.

  • Julie Pedersen (tv.) og Emma Jungersen (th.) sår vilde blomsterfrø nær deres egen skole. (Foto: Louise Lønsmann © DR Nórdjylland)
  • De skal bidrage til mangfoldighed blandt både dyr og planter. (Foto: Louise Lønsmann © DR Nórdjylland)
1 / 2

- De får også en tilknytning til det sted, de sår dem, og forhåbentlig kan de også finde glæde i at følge med i, hvordan det går, og på den måde kan de blive ved med at være interesseret i planter, dyr og insekter og at passe på naturen i det hele taget, fortsætter hun.

Brug for en hjælpende hånd

Der er i den sammenhæng nok at tage fat på.

Det siger Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved institut for bioscience på Aarhus Universitet.

- Det er lidt paradoksalt, at man skal hjælpe vild natur ved at så planter ud. Men vi er i den sørgelige situation i Danmark i dag, at vi har udryddet stort set alle de vilde arter fra vores landbrugslandskaber og vores bylandskaber.

- Så hvis man vil have dem tilbage igen, så er man nødt til lige at give dem en hjælpende hånd. De ligger ikke og venter i jorden og kommer ikke flyvende ligesom fuglene gør, siger han.

Hvis man blot lod en græsplæne stå til i den tanke, at den ville blive vild og mangfoldig, så kan man godt tro om igen.

Det kræver nemlig, at der er vild natur i området nær plænen, hvis frø fra andre planter end græs, skræpper, tidsler og mælkebøtter skal blande sig.

- Rigtig mange steder i byen, er der jo kilometer til steder med vilde danske planter.

- På den måde er naturen lidt ligesom et lotteri. Hvis ikke de vilde planter har nogle lodsedler i det her lotteri, så bliver der ingen blomster, siger Rasmus Ejrnæs.

Modsat kan en enkelt blomsterart gøre en stor forskel, påpeger han.

- En plante som almindelig kællingetand har 30 arter af forskellige insekter, som kun kan leve på den, siger Rasmus Ejrnæs.

Hele kommunen skal med

Udover at lade skoleelever høste og plante frø fra vilde blomster, inviterer Hjørring Kommune også haveejere, landmænd og virksomheder til at lade deres haver, marker og grønne områder vokse til med vilde planter.

- Der er over 250 husstande, der har meldt sig til det her projekt, og som også går rundt og laver noget hjemme i haverne ved at fjerne græsplænen og så vilde blomster ud, fortæller Jens Pedersen, biolog og leder af Team Natur i Hjørring Kommune.

Han ser lige som Rasmus Ejrnæs store fordele i at hjælpe den vilde natur frem i landskabet.

Det bliver den ikke mindre vild af, siger han:

- Det er jo det samme som at sætte bævere ud og reintroducerer den i naturen. Er det så vild natur? Den er jo sat ud, men den får lov til at passe sig selv og leve på sine egne vilkår.

Når den første del af naturprojektet i Hjørring Kommune er afsluttet om halvandet år, er det planen, at projektet skal fortsætte i en ny form, så der kan blive plads til endnu mere vild natur.

Facebook
Twitter