Uddannelser væbner sig mod kunstig intelligens til eksaminer

På Professionshøjskolen UCN har de allerede den første sag med mistanke om snyd med ChatGPT.

På flere videregående uddannelser er det strengt forbudt at bruge kunstig intelligens til sin eksamen - selv hvis alle andre hjælpemidler ellers er tilladte. (Foto: © Anthon Unger, Ritzau Scanpix)

Når solen skinner udenfor, men man er fanget indenfor med eksamensbøgerne, kan det måske være fristende at få lidt hjælp til eksamenslæsningen.

Det kunne være, at kunstig intelligens som ChatGPT kunne hjælpe lidt med inspiration til opgaven eller til at indsamle en masse viden på kort tid.

Men den går ikke.

Hos flere uddannelsesinstitutioner er der blevet tilføjet nye regler forud for sommerens eksamenir - og her er det strengt forbudt at bruge kunstig intelligens, når man laver skriftlige opgaver.

Det fortæller Lene Zakarias, der er studiechef ved Professionshøjskolen UCN.

- Når vi har vores studerende til eksamen, er det jo deres viden, færdigheder og kompetencer, vi skal have set på. Derfor skal det, de studerende afleverer i forbindelse med prøver, være noget, de selv har produceret, siger Lene Zakarias.

Allerede i januar blev det også forbudt at bruge ChatGPT hos Aarhus Universitet - selv til eksaminer, hvor alle hjælpemidler ellers er tilladt.

Det samme gør sig gældende hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Snyd er svært at opdage

På UCN bliver der - ligesom på andre videregående uddannelser - i forvejen ført skarp kontrol med, om de studerende har kopieret tekster fra andre studerende, bøger eller internetsider.

Men når det kommer til at tjekke, om de studerende har fået dele af opgaven skrevet af en kunstig intelligens, er det svært at kontrollere, fortæller Lene Zakarias fra UCN.

Teksten kan nemlig godt være formuleret på en original måde, selvom den er skrevet af kunstig intelligens.

- Vi har ikke på nuværende tidspunkt de samme muligheder for at kontrollere, om de studerende benytter sig af kunstig intelligens, når de udarbejder deres eksamensopgaver, siger Lene Zakarias.

UCN overvejer derfor, om de skal ændre dele af deres eksamensformer fremover.

- Der er drøftelser om vi fx vil have lidt flere mundtlige prøver, hvor kunstig intelligens ikke på samme måde kan spille ind som ved skriftlige prøver, siger Lene Zakarias.

Hos UCN har de netop nu deres første sag, hvor en studerende er mistænkt for at have brugt kunstig intelligens i sin skriftlige opgave.

Studerende: 'Hvorfor ikke bruge det?'

På UCN sidder Clara Skytte Knudsen også. Hun er pædagogstuderende på 7. semester.

Hun har ikke brugt ChatGPT i studiemæssige sammenhænge, men hun ville ønske, at det havde været en mulighed, fordi hun kunne have brugt ChatGPT til at få idéer og inspiration til sin opgave.

Studerende Clara Skytte Knudsen (Foto: © PRIVAT)

- Jeg tror, at der er mange perspektiver og inspirationskilder, der kunne have været interessante at kigge på, hvis man kunne bruge ChatGPT, siger Clara Skytte Knudsen og fortsætter:

- Hvorfor ikke gøre brug af en intelligens, som måske ved mere end jeg gør, til at dygtiggøre mig selv?

Hun understreger, at man selvfølgelig skal forholde sig meget kritisk overfor ChatGPTs hjælp og svar.

- Men jeg synes, at det er nødvendigt at imødekomme kunstig intelligens på en eller anden måde på studiet, for vi kommer nok bare til at se mere til teknologien i fremtiden, siger Clara Skytte Knudsen.

ChatGPT kan bruges i undervisning

Hos Aalborg Universitet er det nu også forbudt at bruge kunstig intelligens, når man laver skriftlige opgaver.

Universitetet har derfor lavet en guide til de studerende, så de ved, hvornår de kan gøre brug af kunstig intelligens som ChatGPT.

Det kan eksempelvis være til at generere nye idéer eller få afklaring på nogle ord eller begreber.

De mener nemlig også, at kunstig intelligens fremover kan bruges i undervisningen.

- Vi kommer til at omfavne kunstig intelligens. Det her er en ny teknologi på niveau med internettet, siger Anne Marie Kanstrup, der er prorektor på Aalborg Universitet.

Hos UCN kan de også se positive aspekter ved kunstig intelligens, men hvordan det skal bruges fremover, ved de ikke endnu.

- Vi har også fokus på de potentialer, der kan være, hvis kunstig intelligens bliver brugt på en hensigtsmæssig måde i undervisningen og i læringsmæssige sammenhænge, siger Lene Zakarias fra UCN.