Udsatte familier søger sommerhjælp til børnene

1300 forældre har søgt Mødrehjælpen om tilskud til en sommeroplevelse for deres børn.

Mange forældre på kontanthjælp har ikke råd til selv at sende deres børn i eksempelvis et sommerland.

Entrebilletter til et sommerland, transport derud og penge til en is. Ikke alle har råd til at give sine børn dén oplevelse.

Mødrehjælpen har fået 1300 ansøgninger fra udsatte børnefamilier fra hele landet om tilskud til en sommeroplevelse. Det er første gang Mødrehjælpen har en landsdækkende sommerhjælpskampagne.

Blandt ansøgerne er Vicki Rosendahl Jensen fra Hobro. Hun er 34 år uddannet social- og sundhedshjælper, men på kontanthjælp og enlig mor til tre på halvandet, ni og 15 år.

- Jeg vil få mulighed for at give børnene en oplevelse ud over det sædvanlige. De vil kunne komme i skole efter sommerferien og have noget at fortælle deres kammerater.

Vicki Rosendahl Jensen siger, at hun under ingen omstændigheder har mulighed for at give sine børn noget, der bare ligner, hvad kammeraterne får.

- De får ikke nye Nike-sko eller en Ipad eller noget i den stil. Som kontanthjælpsmodtager er jeg begrænset på mange måder. Når de faste udgifter er betalt, har jeg 3.300 kroner til mad, tøj med mere om måneden.

Nanna Boysen, socialrådgiver i Mødrehjælpen, siger at antallet af ansøgninger viser, hvor svært kontanthjælpsmodtagere har ved at få pengene til at slå til.

- Mange skriver, at de er flove over at skulle søge og aldrig havde forestillet sig at skulle komme i den situation. Men på den anden side vil de gerne gøre noget godt for deres børn og give dem den ekstra glæde, de ikke selv har råd til at give dem.

Om Mødrehjælpens Sommerhjælp

  • Ansøgere skal have hjemmeboende børn under 18 år eller have fast samværsaftale og have et lavt rådighedsbeløb, der blandt andet afhænger af, hvor mange børn man har.

  • Billetter gives til en eller begge forældre og alle børn i familien under 18 år til en sommerferieoplevelse.

  • 200 kroner gives i lommepenge til hvert barn til selve dagen, så der er til en is og frokost og 200 kroner pr. barn til transport til og fra sommerferieoplevelsen. Kilde: Mødrehjælpen

Facebook
Twitter