Unge fra udkanten laver andet end at tune knallerter: Stryger til tops i storbyerne

Unge fra udkantskommuner klarer sig på flere punkter bedre end deres jævnaldrende.

Det kan være godt at vokse op i en lille by langt ude på landet, hvis man vil gøre karriere i de større byer.

Har du en studieven eller en kollega, der er vokset op på landet, kan det være en god ide at holde ekstra godt øje med, hvad vedkommende gør og siger, hvis du vil klare dig godt.

Trods brogede forestillinger om Udkantsdanmark viser et nye studie, at de 18 til 30-årige fra yderkommunerne, der flytter til storbyerne, klarer sig bedre end andre unge på en række punkter.

- Hvis man sammenligner de unge, som er vokset op i en udkantskommune, med unge fra byerne eller andre typer af kommuner, så klarer de, der flytter fra yderkommunerne og ind til byerne, sig signifikant bedre end de andre. De får længere uddannelse, højere indkomst og lavere ledighed.

Det fortæller sociolog og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet Rolf Lyneborg Lund, der har undersøgt området grundigt i et forskningsprojekt.

Hans arbejde bygger på registerdata bestående af godt 250.000 unge født mellem 1980 til 1986.

Resultaterne viser blandt andet, at unge fra udkanten, der flytter til en bykommune, tjener 8,8 procent mere som 30-årige sammenlignet med unge, der er vokset op i eller fortsat bor i bykommuner.

Thomas fik sit drømmejob

En af de unge, der på mange parametre har klaret sig rigtig godt efter at være vokset op i en lille landsby på landet, er Thomas Kalisz Nielsen.

Han kommer fra Nørager i Rebild Kommune og tog til Aalborg for at læse på universitetet.

I dag er han 30 år gammel og arbejder som business manager hos den internationale energihandelskæde Centrica.

- Jeg tror, der var omkring 470 ansøgere til den her stilling, hvor de kun skulle bruge to procent. Sandsynligheden for at komme igennem er ikke ret stor, så jeg er da glad for, at jeg kunne komme igennem og dermed få mit drømmejob, fortæller han.

Noget at bevise

Egentlig havde hans far helst set, at han var gået i en håndværksmæssig retning.

Men Thomas Kalisz Nielsen syntes ikke, han havde hænderne ordentligt skruet på, og faktisk blev det en ekstra motivation for ham at bevise, at han kunne klare sig godt på studierne, selvom han er vokset op på landet.

VIDEO: Den lokale håndboldhal har på mange måder været med til at forme Thomas Kalisz Nielsens liv.

I det hele taget mener han, at opvæksten i Nørager har givet ham sunde værdier med videre.

- Det, jeg har taget med, er, at man ikke skal tage ting for givet, siger han.

Unge fra landet har et mål

Når der er forskel på, hvordan de unge klarer sig, skyldes det, at unge fra udkanten generelt er mere opsatte på at tage en uddannelse, mener Rolf Lyneborg Lund.

- Dem, der flytter fra udkanten og hele vejen til byerne, er i særlig høj grad drevet af et mål. Hvis man bor 20 kilometer fra en storby, er en flytning ikke nær så massiv og altomsiggribende, som hvis man bor i udkanten. Unge fra yderkommunerne flytter langt væk fra alting, og derfor skal de have en god grund til at flytte, siger han.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er formand Steffen Damsgaard ikke overrasket over, at det er unge fra udkanten, der tager førertrøjen i byerne.

- Når man tager springet over længere afstande, er det fordi, man virkelig brænder for at tage en uddannelse. Bor man tæt på Aarhus eller København, er det et mere naturligt valg, siger han.

Tuner ikke bare knallerter

Størstedelen af de danske yderkommuner ligger i Vestjylland.

De bliver ofte skudt i skoene, at de har bøvl med økonomien, et lavt uddannelsesniveau og sociale problemer, men tallene tegner et lysere billede, mener Rolf Lyneborg Lund.

Faktisk klarer også de unge, der bliver tilbage i yderkommunerne, sig bedre end de jævnaldrende, der vokser op i bykommuner.

Arbejdsløsheden er mindre og de tjener mere, selvom de har lavere uddannelser.

Det gælder også dem, der er allerdårligst stillede fra start og vokser op i områder, hvor der generelt er lavere indkomst og uddannelsesniveau samt højere arbejdsløshed.

Her viser resultaterne fra Rolf Lyneborg Lunds forskning, at de, der bliver boende i dårligt stillede områder i udkanten, tjener næsten 22 procent mere end dem, der bliver boende i dårligt stillede byområder.

- Vi har en idé om, at unge i udkanten tuner knallerter. Men i virkeligheden er de meget mere end det. Mange er dygtigere end unge fra byerne, fordi de har haft en anden opvækst og ser anderledes på tingene, siger han.

Kun få vender hjem

Selvom Udkantsdanmark er hjemstavn for dygtige unge, høster yderkommunerne dog i beskeden grad frugterne af de unges succes.

Kun få flytter tilbage til hjemegnen efter endt uddannelse.

På landsplan vender blot 14,3 procent af fraflyttede unge tilbage til deres hjemkommune, når de er fyldt 33 år.

Det viser en analyse fra 2018 foretaget af Momentum på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Særligt i yderkommunerne er andelen af tilbagevendende unge lav.

Eksempelvis er det kun 9,4 procent af de unge fraflyttere fra Struer Kommune, som bor i kommunen igen som 33-årige. Også i Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Skive og Morsø kommuner er tallene under landsgennemsnittet.

Er flere uddannelser nødvendigt?

For at yderområderne i højere grad kan udnytte de unges potentialer, er det ifølge formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard afgørende, at uddannelserne ikke kun ligger i landets største byer.

- Hvis man kan blive boende eller tage et mindre ryk for at komme til et studiemiljø, er der større chance for, at man vil komme tilbage eller blive i yderområderne, siger Steffen Damsgaard.

I den sammenhæng er det dog netop værd at hæfte sig ved, at de unge, der bliver boende i udkanten, klarer sig bedre i forhold til job og indkomst, selvom de har lavere uddannelser end tilsvarende unge i byerne.

Det får Rolf Lyneborg Lund til at sætte spørgsmålstegn ved, om uddannelse nødvendigvis er løsningen.

- Vi har en idé om, at uddannelse altid er svaret på alting. Men når arbejde og indkomst i virkeligheden er det, der skaber skattekroner, er der måske ingen grund til at pumpe uddannelse op. Unge fra udkantskommunerne klarer sig jo udmærket med mindre uddannelse, siger han.

Facebook
Twitter