Universitet bløder op: Studerende skal alligevel ikke skifte sprog midt i deres uddannelse

Det gælder dog kun de studerende, der allerede har læst nogle år på universitetet.

Der er blevet lyttet til protester fra de studerende, lyder det fra Aalborg Universitet. (Foto: Trine Dam DR Nordjylland)

En del af de sprogstuderende på Aalborg Universitet kan ånde lettet op.

Nu har Aalborg Universitet imidlertid valgt at skubbe ændringen et år, så det ikke rammer de studerende, der er længst i deres uddannelse.

- Vi har haft en intensiv og konstruktiv dialog med de studerende den seneste uge, siger dekan ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet Henrik Halkier om bevæggrunden for beslutningen.

Normalt har studerende ret til at fortsætte deres uddannelse på den kandidatuddannelse, der ligger i naturlig forlængelse af deres bachelor.

Derfor kan man ikke bare lukke en kandidatuddannelse med kort varsel.

En lille sejr - men stadig et problem

I forbindelse med lukningen af fagene almen tysk samt international virksomhedskommunikation med henholdsvis tysk og spansk, har universitetet dog søgt om at få ændret retskravet på de to sidstnævnte uddannelser, så de i stedet leder hen på kandidatuddannelsen Culture, Communication and Globalization, der har engelsk som det primære undervisningssprog.

Det ville betyde, at kandidatuddannelserne ligesom bacheloruddannelserne kunne lukkes allerede til sommer.

Nu har universitet dog besluttet, at ændringen tidligst skal gælde fra september 2021 og ikke september 2020, som det først blev meldt ud.

Trods ændringen, er de studerende ikke tilfredse.

- Det er en lille sejr for os, men stadig et meget stort problem for dem, der går på første og tredje semester, siger Anne-Sofie Færk, der selv er på femte semester og får lov at fortsætte på kandidatuddannelsen som planlagt.

Gør forskel på de studerende

Ifølge hende er den egentlig grund til, at lukningen nu udskydes et år, at Aalborg Universitet fortsat ikke har fået godkendt ændringen af Styrelsen for Uddannelse og Forskning og derfor har følt sig presset af, at de studerendes valg af kandidatuddannelser ligger lige rundt om hjørnet.

Derudover mener hun, at de studerende, der er på første del af uddannelsen, bliver ladt i stikken, fordi de ikke får lov at fortsætte på den nuværende kandidatuddannelse.

- Det er simpelthen ikke i orden at differentiere mellem de studerende på den måde, siger hun.

Andre ændringer på vej

Dekan Henrik Halkier medgiver, at tiden har spillet en rolle i beslutningen. Men han fastholder, at der har været en god dialog med de studerende, og at man har gjort meget for at komme dem i møde.

For eksempel har man aftalt at gøre den foreslåede kandidatuddannelse Culture, Communication and Globalization mere fleksibel, så de studerende kan tage op til tre fjerdedele af uddannelsen på tysk eller spansk i stedet for engelsk.

Hvad angår de studerende på første og anden årgang, så har de nu tid til at overveje deres situation, hvis de efter bacheloruddannelsen stadig ønsker at fortsætte i præcist samme spor.

- Der er altså også den mulighed, at de kan læse på et andet universitet, og der er Aarhus Universitet trods alt ikke så langt væk fra Aalborg, hvis det endeligt skal være, siger Henrik Halkier.

Normalt er det 40 procent af de studerende på international virksomhedskommunikation med tysk og spansk, der vælger at fortsætte på den tilsvarende kandidatuddannelse.