Universitet vil have Anne-Sofie til at skifte sprog midt i sin uddannelse

Studerende på Aalborg Universitet demonstrerede i dag mod ændringer.

25-årige Anne-Sofie Færk er på 5. semester af international virksomhedskommunikation og spansk, men skal formentlig skifte sprog for at få lov til at fortsætte. (Foto: Trine Dam © DR Nórdjylland)

Antallet af unge, der vælger at læse tysk eller spansk, har de senere år været faldende på Aalborg Universitet, og derfor vil universitetet nu lukke en række sprogfag.

Det kan dog betyde, at flere studerende kommer i klemme.

Normalt sikrer det såkaldte retskrav, at man kan få lov til at fortsætte på den kandidatuddannelse, der ligger i naturlig forlængelse af ens bachelor.

Men i forbindelse med lukningen har Aalborg Universitet søgt om en ændring af retskravet på to ud af tre sprogfag.

For Anne-Sofie Færk, der er på den sidste del af sin bacheloruddannelse, vil det betyde, at hun kan blive tvunget til at læse videre på engelsk og ikke spansk, som hun gør i dag.

- Det er ikke relevant for mig. Jeg interesserer mig for det spanske sprog, den spanske kultur og spanske samfundsforhold, og det var derfor, jeg startede her, siger hun.

Kan blive tvunget til skifte

Det er fagene almen tysk samt international virksomhedskommunikation med henholdsvis tysk og spansk, der nu lukker.

Mens kandidatuddannelsen i tysk opretholdes, indtil alle studerende er færdige, vil universitetet have bachelorstuderende på de to sidstnævnte uddannelser til i stedet at fortsætte på kandidaten Culture, Communication and Globalization, der har engelsk som undervisningssprog.

Anne-Sofie Færk er ikke interesseret i at fortsætte på engelsk, og hun kan derfor blive nødt til at flytte til et andet universitet midt i sin uddannelse.

- Det betyder, at jeg skal ændre på mine karriereplaner, og at jeg måske skal flytte til Aarhus og tage væk fra mit netværk og min familie her i Aalborg, siger Anne-Sofie Færk, der heller ikke er sikker på, at hun vil blive optaget på Aarhus Universitet, hvis hun vælger at skifte.

Kan gå ud over andre

Flere af de studerende var her til morgen mødt op forud for et møde på Aalborg Universitet for at vise deres utilfredshed.

Det samme var formand for Studentersamfundet Cecilie Pallisgaard Jensen, der bakker op om sine medstuderende.

- De har været vant til at skrive opgaver og tage eksamener på tysk og spansk, og hvis det lige pludselig bliver ændret til engelsk, så er det et andet sprog, men det er også meget anderledes, end det de er vant til og gerne vil specialisere sig i.

  • De studerende var her til morgen på barrikaderne for at demonstrere mod ledelsen på Aalborg Universitet. (Foto: Trine Dam DR Nordjylland)
  • De får støtte med på vejen fra studerende på humaniora på Københavns Universitet, hvor der har været flere demonstrationer og blokader på det seneste. (Foto: Trine Dam DR Nordjylland)
  • 'Vi vil tysk og spansk - ikke engelsk og dansk', står der på et banner. (Foto: Trine Dam DR Nordjylland)
  • Også studerende, der tager sidefag i de berørte sprogfag, vil blive ramt af lukningerne. (Foto: Trine Dam DR Nordjylland)
1 / 4

Hun har forståelse for, at universitetet lukker uddannelser, hvis der ikke er nok studerende, men hun er bekymret for, at det kan gå ud over studerende på andre uddannelser, hvis universitetet lykkes med at få ændret retskravet på de to uddannelser.

Frygter lærermangel

At det i det hele taget er nødvendigt at lukke sprogfagene, stiller flere spørgsmålstegn ved.

Godt nok var der kun fem nye bachelorstuderende på tysk denne sommer, men dertil kommer studerende, der vælger tysk som sidefag og fjernstudie.

På de nordjyske gymnasier er man bekymrede for, om man også fremover vil være i stand til at tiltrække sproglærere, når de nærmeste sproguddannelser lukker.

- Vi har været glade for de kandidater, vi har fået fra Aalborg Universitet, også fordi de allerede er i Nordjylland, som jo betyder, at de ikke synes, at det er svært af flytte herop, siger rektor på Hjørring Gymnasium Elsebeth Gabel Austin.

- Det bliver meget, meget kritisk for os, hvis vi ikke kan rekruttere tysklærere til gymnasiet. Det vil vi være forfærdelig kede af, siger hun.

Forsvarer beslutningen

På Aalborg Universitet holder ledelsen og dekan på Det Humanistiske Fakultet Henrik Halkier fast i beslutningen om at lukke uddannelserne.

Han forsvarer også, at man ønsker at få retskravet ændret på de to uddannelser, selvom det betyder, at de studerende vil få et andet indhold og sprog på deres kandidatuddannelse.

Hvis man ikke gør det, forklarer han, kan det betyde, at uddannelserne kan fortsætte i op til fem år, fordi de studerende, også som følge af retskravet, kan vente op til tre år med gå i gang med deres kandidatuddannelse.

Og så ender man med at bruge store ressourcer på meget få studerende, lyder det fra Henrik Halkier.

- Det er en ret lang og meget tynd hale, vi får, og i den situation tænker vi, at det både af hensyn til økonomien og kvaliteten i det produkt, vi er i stand til at levere, er bedre, at vi lukker ned hurtigere, siger han.

Det er Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der skal tage endeligt stilling til, om retskravet på de to uddannelser i international virksomhedskommunikation med henholdsvis tysk og spansk skal ændres.