Vand piblede ud af væggene på sygehusbyggeri flere år før vandskaderne blev offentligt kendte

Medarbejdere gjorde opmærksom på, at der var ildelugtende vand i væggene allerede i 2019.

På billedet ses en del af Nyt Aalborg Universitetshospital. De mørkere mursten indikerer, at de er fugtige. (© Rapport: NAU-facader)

I marts måned stod Region Nordjylland frem og fortalte om massive vandskader i murværket på byggeriet af det nye universitetshospital i Aalborg.

Vand strømmede ud af nogle vægge, når man borede et hul i dem. Der var isolering, der kunne vrides for vand, og nogle mursten var så fugtige, at der voksede mos på dem.

Nu viser aktindsigter i mails og tilsynsnotater, som DR har fået, at problemet med vand i bygningerne ikke er et nyere problem. Det har været kendt i meget længere tid.

Allerede i 2019 gjorde flere medarbejdere med tilknytning til byggeriet nemlig opmærksom på problemer med vand i bygningerne.

I en af mailene skriver en medarbejder:

- På min rundering i bygning D03 i dag, blev jeg gjort opmærksom på, at der står vand i vindueselementerne. Når man borer huller til radiatorrør i lysningerne på vinduet, står der meget vand ud ad hullet. [...] Det er vel ikke så godt???

Her kan du se nogle af de billeder og oplysninger, der blev offentliggjorte, da Region Nordjylland fortalte om vandskaderne i byggeriet i marts 2023.

  • Enkelte steder vokser der mos direkte ud af murværket. Ifølge rapporten indikerer det varig og hyppig fugt. (Foto: © Rapporten: NAU - Facader)
  • Vandet strømmer ud af væggen i et af rummene inde i byggeriet. Her peger tilsynsmanden på vandstrålen. (Foto: © Rapporten: NAU - Facader)
  • Her ses et af byggeriets facader, hvor store dele af murværket er gennemvædet. (Foto: © Rapporten: NAU - Facader)
  • Dele af murværket er fjernet fra konstruktionen for at blive undersøgt. Her ser man, at fugerne ikke er fyldt helt ud, og mørtlen er lagt forkert, så fugt kan trænge ind. (Foto: © Rapporten: NAU - Facader)
  • På bagsiden af murværket er der udpeget flere steder, hvor der mangler mørtel mellem murstenene i de såkaldte studsfuger, som regnvand kan trænge ind igennem. (Foto: © Rapporten: NAU - Facader)
  • Mange steder var isoleringen under vindueskarmene drivvåde af regnvand og fugt. (Foto: © Rapporten: NAU - Facader)
1 / 6

Drivvåd isolering

Mens byggeriet står på, bliver der løbende lavet tilsyn på fejl og mangler.

Her kan man i notaterne fra tilsynene se, at flere ting er galt allerede undervejs i opførelsen af murværket, som foregår fra 2017 til 2019.

I notaterne skriver byggetilsynet, at isoleringen nogle steder er blevet drivvåd, fordi der har ligget sne og smeltet ned på det. Der er flere gange ikke dækket ordentligt af for regnvand.

Tilsynet skriver også, at der nogle steder i murværket ikke er fyldt ordentligt ud med fugemasse mellem murstenene.

Byggetilsynet understreger, at det skal håndværkerne være mere opmærksomme på i forbindelse med, at der kan trænge vand ind i byggeriet.

Og de mange fejl og mangler giver løftede øjenbryn hos Lene Faber Ussing, der er lektor på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet:

- Det er et ret stort problem, at der bliver lavet så mange fejl i det her byggeri, siger hun.

- Kombinationen af et dårligt udført murværk, manglende inddækning for regnvand og andre fejl giver i sidste ende et stort totalproblem.

Ildelugtende vand i væggene

Da murværket er bygget færdigt og bliver afleveret i august 2019, står der ikke noget om problemer med vand i murværket i afleveringsrapporten.

Alligevel skriver flere medarbejdere i byggeriet i efteråret 2019 om problemer med vand, der er trængt ind i bygningerne. Det viser flere mailkorrespondancer.

Én af medarbejderne skriver blandt andet sådan her:

- Måske er I allerede orienterede, men jeg fik en oplysning fra nogle svende på pladsen i går. Når der bores i lysningsinddækningerne, så kommer der nogle gange vand ud af dem (meget ildelugtende). Vil det være en idé at bore et drænhul i samtlige af dem?

For Lene Faber Ussing tyder det ildelugtende vand på, at vandet har været ophobet i en længere periode.

- Det er ret væsentligt, at vandet er ildelugtende. Det betyder, at det ikke er noget, der er regnet ind dagen forinden, for så ville det ikke lugte. Det tyder på, at det ildelugtende vand er løbet ind i konstruktionen for lang tid siden, siger Lene Faber Ussing.

I en anden mail skriver en medarbejder, at de ikke kan fortsætte deres planlagte arbejde, hvis der ikke kommer styr på problemerne med vand i bygningen.

- Der kommer vand ind på slidlaget fra lysningerne i bygning B06. E02 i flere rum, og det giver problemer for gulvbelægningsarbejderne. Dette skal udbedres hurtigst muligt, hvis ikke det skal stoppe vores aktivitet i bygningen.

Når alle problemernes kombineres, er Lene Faber Ussing ikke just imponeret.

- Tilsynsnotaterne sammenholdt med de efterfølgende mails viser, at problemet med indtrængende vand i bygningerne har været der længe, og man har tilsyneladende ikke fået det løst.

Flere bærer ansvaret

Men hvis skyld er det, at der tilsyneladende ikke er taget hånd om problemer med vand og fugt i byggeriet, trods flere advarsler?

Her er der flere, der kan bære ansvaret, siger Lene Faber Ussing.

- Der er nogle håndværkere, der godt kunne have lavet et bedre stykke arbejde. Der er et tilsyn, der kunne have lavet et bedre tilsyn. Der er sandsynligvis en bygherrer (Region Nordjylland, red.) og en byggeledelse, der sandsynligvis ikke har fulgt ordentligt op, siger Lene Faber Ussing.

- Det ser ud til, at det er en kombination af flere ting - men det er nok mest af alt en kombination af, at parterne ikke har været særligt gode til at snakke sammen på tværs, siger hun.

Lene Faber Ussing håber, at de problemer, der har været med byggeriet af universitetshospitalet i Aalborg, kan give stof til eftertanke for folk, der arbejder med at planlægge og udføre store byggerier.

- Der er forhåbentligt en læring til hele branchen i, at man skal begynde at snakke noget mere sammen på tværs af et byggeri. Og der er måske også er en pæn sjat steder, hvor man simpelthen skal lære at styre byggerierne bedre, siger Lene Faber Ussing.