Vil samle kommuner om at fjerne spildevandsslam

De nordjyske kommuner skal på deres næste fællesmøde drøfte, om man skal lave fælles regler for håndtering af spildevandsslam.

De nordjyske kommuner skal tage stilling til et forslag om fælles retningslinier for brug af spildevandsslam. (Foto: DR © DR)

De nordjyske kommuner bør blive enige om at fjerne spildevandsslam fra landbrugsjord, mener Erik Ingerslev Larsen fra SF i Jammerbugt Kommune.

Erik Ingerslev Larsen har foranlediget, at kommunerne på deres næste møde skal forsøge at blive enige om enten at brænde slammet eller sende det til et biogas-anlæg.

Nogle kommuner brænder deres slam

- Det er jo paradoksalt, at nogle kommuner af sikkerhedshensyn brænder deres slam, hvorefter landmændene lovligt importerer det gratis fra andre kommuner, siger han.

- Slammet indeholder mange stoffer, hvis virkning på miljø og mennesker er udokumenteret. Derfor må man ikke dyrke rodfrugter i tre år på marker, der er gødet med spildevandsslam. Og Arla vil ikke have mælk fra kvæg, der har græsset på slammarker, siger Erik Ingerslev Larsen.

Aalborg Kommune har forud for mødet lavet et notat om de nordjyske kommuners brug af spildevandsslam. Notatet viser, at de nordjyske kommuners håndtering af spildevands-slam stritter i alle retninger.

Aalborg holder øje med andres slam

Eksempelvis brænder tre af de 11 nordjyske kommuner deres slam. De øvrige tillader at deres slam spredes på landbrugsjord, enten i egen kommune eller i andre kommuner. Kun tre kommuner griber aktivt ind og forhindrer udbringning af slam nær drikkevandsboringer.

Aalborg både brænder eget slam og griber ind, hvis der forsøges udbredt slam nær drikkevandsboringer. Rådmand for Miljø- og energi, Lasse Olsen, roser Erik Ingerslev Larsens initiativ.

- Vi er særligt udfordret i vores undergrund her i Aalborg. Men det er man også mange andre steder i Nordjylland. Vi har ikke megen jord til at filtrere den vand, der siver ned i undergrunden. Derfor skal vi passe ekstra godt på grundvandet, siger Lasse Olsen.

Facebook
Twitter