Vindmøller smadrer naboers liv: Kommunen afviser målinger

Naboer har målinger, der viser, at vindmøllerne støjer for meget. Men de kan ikke få kommunen til at gribe ind overfor vindmølleejerne. For den lavfrekvente støj skal beregnes og ikke måles. Grotesk mener lydekspert.

Per Riasager er nabo til en vindmølle, og han har haft søvnbesvær, siden møllen blev rejst (Arkivfoto) (© DR)

- Målingerne viser, at støjgrænsen på 20 db ikke er overholdt hverken i min stue eller udestue.

Per Risager er en af flere støjplagede naboer til de seks halvandet år gamle kæmpevindmøller i Pulsen i Brønderslev Kommune. Med udstyr fra Aalborg Universitet har han fået målt lavfrekent støj op til 32 db i sit hus, hvor grænsen er 20 db. 16 gange så højt som tilladt.

- Mit blodtryk det steg lige fra dag et. Foruden blodtryk og hovedpine, så døjer jeg mange nætter med at få sovet igennem. Min livskvalitet er væk ved at bo i sådan et hus, siger han.

Kommunen griber ikke ind

Ekspert i lavfrekvent støj professor emeritus i akustik Henrik Møller fra Aalborg Universitet, har analyseret målingen og slår fast, at støjen kommer fra vindmøllerne.

Men Brønderslev Kommune kan ikke gribe ind overfor vindmølleejerne, siger borgmester Mikael Klitgaard fra Venstre. Reglerne siger, at den lavfrekvente støj skal beregnes og ikke måles hos naboerne.

- Så indtil anden regel bliver vedtaget fra Miljøministeren, så kan vi ikke gøre andet end følge den lovgivning, der er på området, siger han

Ekspert uenig

At en måling ikke kan bruges, finder akustikprofessor emeritus Henrik Møller forkert.

- Jeg har en forståelse for, at man laver regler, der bruger beregninger. Men når man i den sidste ende har en regulær måling, så er det svært at se at beregninger, der viser noget andet, skulle være bedre end målingen, siger han.

Det er ifølge Henrik Møller mere reglen end undtagelsen, at beregningerne viser mindre støj end der reelt er. Beregningsmetoden tilgodeser mere de der vil stille vindmøller op, end naboerne.