Virksomhed i Mariager skal være med til at løse Kina-problem med husholdningsaffald

Brugte rugbrødsposer og plastbakker skal nu forsøges genanvendt i Danmark i stedet for at blive sendt til udlandet.

I Danmark er man gode til at sortere, men ikke genanvende besværlig husholdningsplast. (Foto: christine Nørgaard © DR Nórdjylland)

Noget plastikaffald er betydeligt nemmere at genanvende end andet, og derfor har Danmark i stil med mange andre lande sendt for eksempel rugbrødsposer og plastbakker fra husholdningsaffaldet så langt som til Kina for at komme af med det.

I 2016 alene modtog Kina syv millioner tons plastaffald fra vestlige lande, men nu har kineserne sagt fra.

De vil ikke længere danne plastskraldedepot for resten af verden, og af samme grund er Danmark nu tvunget til at finde andre måder at håndtere plastaffaldet på, og det kan ovenikøbet blive en stor miljøgevinst.

En af de metoder er man ved at udvikle på virksomheden Aage Vestergaard Larsen i Mariager, der sammen med Miljøstyrelsen og otte andre virksomheder har investeret otte millioner kroner i at udvikle en produktionslinje, hvor man kan genanvende husstandssorteret plast.

Lige nu gør Aage Vestergaard Larsen præcis det samme med plastaffald fra industrien, men som tingene står i dag, er det meget besværligt at udnytte husstandsaffald, da det er en blanding af mange forskellige slags plast og ikke lige så rent og ensartet som det, der kommer fra store industrivirksomheder.

Derfor er en af løsningerne at blive bedre til at rengøre plastet, fortæller Franz Cuculiza, direktør hos Aage Vestergaard Larsen.

- Det gør vi ved at indbygge en vaskeprocessor på vores eksisterende anlæg, så vi bliver i stand til at rengøre vores plast meget bedre, end vi gør i dag, siger han.

Kredsen af plastaffald skal sluttes

Projektet er endnu i sin startfase, men kommer tingene til at gå, som man ønsker i Mariager, så kan det blive første skridt i retningen af at få en helt anden udnyttelse af plastaffaldet.

Hos Aage Vestergaard Larsen kender man således ikke til andre virksomheder i Nordeuropa, der ud af husstandssorteret plast kan lave kvalitetsplast, der kan bruges igen og igen.

- Det er meget unikt, og vi ser virkelig frem til at kunne være med til at løse det problem, siger Franz Cuculiza.

En af de selskaber, der i fremtiden skal bidrage med plast til Aage Vestergaard Larsen er affalds- og energivirksomheden Reno-Nord, der ejes af og modtager affald fra en række nordjyske kommuner, heriblandt borgerne i Aalborg Kommune.

Fra Reno-Nord sender man nu meget af det plastaffald, man ikke selv kan genanvende videre til Tyskland, hvorfra det distribueres videre ud i verden, eksempelvis til Kina.

Men det er ikke en optimal løsning for Reno-Nord, der arbejder for at sikre, at alt metal og plastik går til genanvendelse.

Derfor åbner samarbejdet med Aage Vestergaard Larsen helt nye muligheder, siger miljø- og udviklingschef Henrik Kirkegaard.

- Herfra kan vi sende mange af de plastfraktioner, vi sorterer her på anlægget videre til Aage Vestergaard Larsen. De oparbejder det til nyt granulat, der så kan gå videre til nye produkter, der blandt andet kan bruges her i Nordjylland. Og så slutter vi jo egentlig kredsen af affald, og det er vi rigtig glade for, siger han.

Emballage skal designes til genanvendelse

Hos Dansk Affaldsforening ser man også store perspektiver i projektet – både for Danmark og for Kina.

Når mange vestlige lande har sendt plastaffald til Kina er det nemlig ikke, fordi at landet i øst har været exceptionelt gode til at håndtere til det.

Snarere har plastaffaldet udviklet sig til at blive et miljøproblem, siger direktør Jacob Hartvig Simonsen.

- Det plastik, som Danmark, England og Europa har sendt til Kina, er nogle rigtig dårlige kvaliteter af plastik, så det er ikke en ressource. Det er et miljøproblem, fortæller han.

Problemet med affaldshåndteringen her i landet er, at man ganske vist har danske virksomheder, der kan sortere husholdningsplasten, men at man ikke er i stand til at genanvende plastaffaldet, som man forsøger det i Mariager.

- Det har vi simpelthen ikke udviklet endnu, men det har vi stærkt brug for at få udviklet, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Hvis man for alvor skal få et cirkulært genanvendelsessystem i gang, er de virksomheder, der producerer dagligdagsvarer eller plastikindpakning til dem desuden nødt til at tænke grundigere over, hvilke former for plast, de benytter, og hvordan de sammensættes, så de er nemme at skille ad igen, påpeger han.

- Vi opfordrer emballageproducenter til at bruge emballage, der er meget mere enkelt, så det er nemmere at genanvende, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Dansk Affaldsforening har for nylig foreslået, at al plastemballage i 2025 skal være designet til genanvendelse.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk