Vred borgmester om manglende kystsikring: Folketingspolitikerne er nogle luskebukse

Hjørring-borgmester langer ud efter regeringen og sine egen partifæller i kystsag.

Borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S), udtalte sig i aftes i TV Avisen.

Dagen før juleaften gav en ukendt gruppe personer med stærke interesser i at bevare et sommerhusområde syd for Lønstrup sig selv en stor gave. De fik nemlig en entreprenør til at køre sand og hælde cement ud over klitten ud mod havet i et forsøg på at undgå, at de yderste sommerhuse styrter i havet på grund af skred.

Problemet er imidlertid, at aktionen var hamrende ulovlig, da området er fredet. Kystdirektoratet kalder det den største sag om selvtægt og ulovlig kystbeskyttelse til dato og har nu meldt sagen til politiet.

Men lodsejerne eller hvem, der ellers kan tænkes at stå bag, har ikke handlet ud af det blå.

Jeg appellerer til et solidarisk sammenhold i forhold det, der er vores fælles ansvar - vores kyster.

Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune

Gennem længere tid er de nemlig blevet svigtet af politikerne på Christiansborg, mener borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S), der langer ud efter skiftende regeringer, inklusiv hans egne partifæller i Socialdemokratiet.

Han bifalder bestemt ikke gerningsmændenes aktion, men han forstår deres frustration.

- Der er rigtig mange folketingspolitikere, også nogle, der er ministre nu, som har ’rigtig gode’ idéer til, hvordan man kan løse det her med et fingerknips, når de ikke selv sidder i regering, og min egne folk, socialdemokraterne, har det lige sådan. Nu har de også masser af gode ideer, men da de sad i regeringen, var de meget mere luskebuks-agtige, og det er jo det, der er problemet i det, siger han og fortsætter:

- Folketinget tager ikke deres ansvar i forhold til både at hjælpe de her borgere og hjælpe Hjørring Kommune, så vi snart kan få ro på det her og få lavet nogle løsninger, der er holdbare, mener han.

Men Arne Boelt, så må du jo være glad for, at de der luskebukse, som du kalder dem inde på Christiansborg, ikke længere har ansvaret for Kystsikringen. Det bliver jo jer i kommunerne, der kommer til at stå for det. Betyder det så, at du vil sætte gang i kystsikringen med en masse gode idéer, som også bliver omsat til virkelighed?

- Vi skal holde os inden for den lovgivning, der nu engang er fra EU, det har vores eget Folketing besluttet. Det betyder jo, at selvom vi får myndigheden, så skal vi stadig følge lovgivningen, men vi vil da strække os utrolig vidt i forhold til sætte hastigheden op og få kystsikringen i gang.

Fremover bliver det som skrevet kommunerne selv, der skal tage stilling til, om der skal gives tilladelse til kystbeskyttelse i de situationer, hvor kommunen eller borgerne selv er parate til at betale for det.

Men Arne Boelt savner, at man fra statens side laver en samlet plan for, hvordan man vil hjælpe og støtte borgere og kommuner i trængte områder. Hvis ikke det sker, vil man heller ikke i fremtiden kunne finde en varig løsning på kystproblematikken, mener han.

- Jeg appellerer til et solidarisk sammenhold i forhold til det, der er vores fælles ansvar - vores kyster. Man skal begynde at sørge for, at det sand, der skal på, er vores fælles ansvar. Det er ikke bare den enkelte grundejer og enkelte kommune, der skal stå for det, mener borgmesteren.

Ved Lønstrup er der nu skubbet sand og cement ud over kysten i et forsøg på at værne sig mod bølgerne, når det stormer. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Det går for langsomt

På Christiansborg erkender den nordjyske folketingspolitiker og medlem af miljøudvalget for Socialdemokratiet Bjarne Lausten, at man på landspolitisk niveau har været for dårlig til at handle på problemerne.

Men han er ikke enig i, at det er Socialdemokratiet, der bærer ansvaret for de nuværende udfordringer på kysttrækningen ved Lønstrup og andre steder på vestkysten.

- Jeg er ikke enig, at det er Socialdemokratiets skyld. I 2014 blev der nedsat en kommission under Kirsten Brosbøl (socialdemokratisk miljøminister under SR-regeringen fra februar 2014 til juni 2015 red.), der skulle lave en rapport om kystsikringen i Danmark. Den kom frem under Venstre-regeringen i 2015, og siden har de haft travlt med at tørre ansvaret af på kommunerne, mener Bjarne Laustsen.

Han fremhæver, at Socialdemokratiet desuden har været med til at gøre grundejere, der mister deres huse fri for at betale grundskyld, og at han under de borgerlige regeringer har været med til at lave en høring om problemerne og inviteret resten af miljøudvalget med til blandt andet Hjørring Kommune for at se på skaderne.

Generelt har der dog manglet vilje til at gøre noget ved problemerne, mener han.

- Der har været alt for meget langsommelighed både for Kystdirektoratets side, kommunen selv og også fra staten, der har forsøgt at smyge sig uden om sit ansvar, siger han.

Fremover mener Bjarne Laustsen, at man fra landspolitisk side bør gør mere for at hjælpe lodsejerne nær kysten. Det kan blandt andet være ved at hjælpe dem økonomisk, enten via skatten eller ved at forhøje bidraget til stormflodssikringen og ved at udvide stormflodsdækningen, så den også omfatter skader forvoldt af Vesterhavet på kysten.

Han vil nu på ny rejse problematikken over for regeringen og miljøminister Esben Lunde Larsen (V).

- Selvtægt er ikke løsningen, og derfor burde ministeren rykke på det, og jeg vil spørge ham om, hvad vi kan gøre for at rykke det her frem, så vi får nogle rigtig gode løsninger, der kan beskytte vores kyster, siger Bjarne Laustsen.

Politiet har ikke på nuværende tidspunkt sigtet personer i sagen om ulovlig kystsikring med sand og cement syd for Lønstrup.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.