Whistleblowerordning får anbragte unge til at klage

Siden nytår har Socialtilsyn Nord har fået 30 anonyme henvendelser om opholdssteder og plejefamilier.

Siden nytår har anbragte unge kunnet klage anonymt over deres plejefamilie eller opholdssted. Selvom det ikke har ført til påbud mener Socialtilsyn Nord, at ordningen er en succes. (Foto: DR © DR)

Anbragte unge, ansatte og andre har siden nytår haft mulighed for at klage anonymt til Socialtilsyn Nord.

Det har 30 benyttet sig af, og henvendelserne er vidt forskellige.

- Det er unge, der føler, de ikke bliver behandlet ordentligt. Eller en voksen, der ikke har valgfrihed til selv at bestemme over sin økonomi, siger fungerende tilsynschef Tina Mørch.

Ordningen sikrer fuld anonymitet

Når en whistleblower henvender sig, så tager Socialtilsyn Nord på tilsyn, men uden at fortælle hvorfor.

- Det er vigtigt, at en whistleblower er anonym, så vi må faktisk ikke fortælle, at vi har fået den her henvendelse. Så vi går på uanmeldt tilsynsbesøg, siger Tina Mørch.

Dermed adskiller det sig fra, når tilsynet får en klage eller underretning fra et familiemedlem, nabo, skole eller andre.   - Så kan man forholde det for opholdsstedet eller plejefamilien, og så kan vi undersøge det direkte, siger hun.

Whistleblowere giver ny viden

Selv om de 30 whistleblower-henvendelser til Socialtilsyn Nord ikke har givet anledning til påbud eller lignende, så mener Tina Mørch det er en god ny mulighed:

- Jeg synes, det er en rigtig god mulighed for børn, unge og voksne i tilbud. For vi får en viden, som vi måske ikke ville have fået førhen. Svagheden er, at det er meget vanskelig at undersøge den viden, vi får, siger hun.

De regionale socialtilsyn overtog fra nytår tilsynet med anbragte børn og unge og udsatte voksne fra kommunerne.

Socialtilsyn Nord er placeret i Hjørring og har knap 50 ansatte. Tilsynet skal i år blandt andet forny godkendelsen af 285 plejefamilier og 221 opholdssteder. Indtil nu har man kun nået 30 tilbud, men Tina Mørck forventer tilsynet når i hus.

Facebook
Twitter