Yngre demente får egne væresteder: Vil ikke mødes på plejehjem

Projekt skal hjælpe yngre demente med at leve et så normalt liv som muligt.

Det er godt at kunne komme på et værested, hvor du kan finde nogle på din egen alder og snakke med og være sammen med, siger Jørn Christensen. (Foto: © Søren K Nielsen DR Nordjylland)

Der er en række nye væresteder på vej til de yngre demente i først Nordjylland - siden resten af landet.

Et nyt projekt - kaldet Aktiv Med Demens - vil skabe væresteder for nordjyske demente i alderen 40 til 70 år i otte nordjyske kommuner.

Det skal være åndehuller med for eksempel motion, musik, fællesspisning og cafeture, fortæller projektleder hos Aalborg Kommune Kirsten Sværke, hvor hovedkontoret for projektet har hjemme.

- Selv om man som yngre har fået en demenssygdom, så har man stadig lyst til at være en del af samfundet og være aktiv sammen med nogle andre, forklarer Kirsten Sværke.

Lige præcis de yngre demente er en overset gruppe, mener Kirsten Sværke. For de passer ikke ind på plejecentre der er målrettet seniorer.

- Der er ikke så mange tilbud til yngre med demens. Den målgruppe er typisk ikke interesseret i at komme hen på et plejecenter og lave aktiviteter der.

Tilbudene på centrene vil variere fra sted til sted. Men Jørn Christensen fra Aalborg, 62 år gammel og demensramt, glæder sig til at få et hus, hvor han kan møde jævnaldrende, der kæmper med sygdommen.

- Det er fint nok at sidde sammen med nogle, der er 75 eller 80 år. Men vi har jo ikke lige de samme interesser. Desuden bliver du mindre aktiv med alderen og jo længere, du har haft demens.

- Derfor er godt at kunne komme på et værested, hvor du kan finde nogle på din egen alder og demens-udvikling at snakke med og være sammen med, siger Jørn Christensen.

Tilbudet gælder også familien

Tilbuddet favner også familien omkring personen med demens, da det er en sygdom, der involverer hele familien.

Der bliver mulighed for at få rådgivning om, hvordan familien i dagligdagen håndterer et liv med demens. Rådgivningen vil blive varetaget af sundhedsfagligt personale med stor erfaring i forhold til personer med demens samt af Alzheimerforeningen.

Demenssygdomme bliver ofte kædet sammen med ældre mennesker, men sygdommen kan ramme voksne i alle aldre. Yngre med demens defineres typisk som personer under 65 år.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at der i Danmark er op mod 6.000 personer under 65 med demens.