125 dage: Region Midtjylland havde længste bæltefiksering sidste år

Patient var bæltefikseret i fire måneder på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Det er i en seng som denne på Retspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Hospital i Risskov, at patienten var bæltefikseret. (© Dr Østjylland)

125 dage - eller hvad der svarer til cirka fire måneder.

Så længe var en psykiatrisk patient i Region Midtjylland bæltefikseret sidste år. Dermed havde regionen den kedelige danmarksrekord for længste bæltefiksering i 2016, viser aktindsigter som Fagbladet FOA har fået.

Sidste år var der 898 bæltefikseringer på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Det er en fordobling i antallet siden 2012. Men at bæltefikseringen er så lang som 125 dage, er et særtilfælde, lyder det fra Trine Arngrim, som er den ledende overlæge ved Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor patienten var fikseret.

Læs også

Flere psykisk syge bliver spændt fast

Hun fortæller, at patienter, der bæltefikseres, oftest har svære psykiske lidelser som skizofreni eller er i en psykotisk tilstand, men at størstedelen kommer ud af fikseringen igen inden for få timer.

Fakta om tvang i psykiatrien

Bæltefiksering hører under Psykiatriloven.

Loven omhandler for eksempel, hvornår man kan blive tvangsindlagt, tvangsbehandlet eller lagt i bælte.

Ifølge loven må bæltefiksering kun bruges i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient:

  • Udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred,
  • Forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter, eller
  • ​Øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

Tvang må kun ske på psykiatriske afdelinger, og beslutning om bæltefiksering skal træffes af en læge

Kilde:Sundhed.dk, Retsinformation.dk

- Det er jo typisk en patient, som er meget sindssyg, og som oplever verden meget anderledes, end vi gør, og som måske hører nogle stemmer, som siger, at personalet vil slå ham igen, forklarer Trine Arngrim.

Når fikseringen fastholdes i flere måneder, er det yderst nødvendigt, lyder det.

- Hovedparten, som er fikseret i meget lang tid – 125 dage eller noget, der ligner – er mennesker, der over en periode under deres indlæggelse, er blevet tiltagende farlige, og som bliver ved med at være farlige i et omfang, så vi søger det, der hedder et ”farlighedsdekret”, siger hun.

For at få afsagt et farlighedsdektret er det en betingelse, at patienten er sindssyg og vedvarende er til fare for andre. Med det skal patienten flyttes til Sikringsafdelingen i Slagelse, hvor der dog er ventetid.

- De har tredive pladser, og ventetiden har været op til et år, og det kan føre til en længerevarende fiksering, lyder det fra overlægen.

Landets andenlængste bæltefiksering i 2016 var 34 dage lang og fandt sted i Region Hovedstaden.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på P4aarhus@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.