26.000 sider med regler til syge og arbejdsløse: Nu skal kommunerne rydde op

To kommuner skal som forsøg rydde op i processer og arbejdsgange, så borgerne får bedre service og fokus på deres behov.

Horsens og Greve Kommune skal gå forrest i et projekt med at blive regelryddere i stedet for regelryttere. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Politikerne har i årevis talt om at forenkle reglerne, uden at det er blevet til så meget, men nu vil staten gøre et nyt forsøg sammen med Horsens og Greve Kommuner.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) har nemlig udpeget de to kommuner til rydde ud i overflødige regler og processer.

Simon Ammitzbøll (LA) erkender, at staten pålægger kommunerne bureaukrati, men han mener, at kommunerne også spænder ben for sig selv.

- Kommuner genererer regler for dem selv. Nu hjælper vi dem med at se på det selvpålagte bureaukrati, om vi kan lave inspiration til andre for at fjerne regler lokalt, siger han.

Et eksempel er reglerne for syge og arbejdsløse borgere, som fylder 26.000 sider, fortæller beskæftigelsesdirektør Frode Faarup fra Horsens.

- Hvis ikke man hele tiden effektiviserer og gør opmærksom på, hvordan man kan forenkle, så har sådan et system det med at sande til, siger han.

Staten vil derfor sammen med eksperter fra forskningsinstituttet Kora hjælpe de to kommuner med at rydde op i reglerne, og lederen af jobudvikling i Horsens Kommune har store forventninger på vegne af de arbejdsløse borgere.

- Jeg håber, at de oplever at de kommer hurtigere i gang og bliver hurtigere afklaret med forsørgelse og hurtigere helt eller delvist kommer i job. Så hurtigere ud af min butik, siger Bjarke Thomsen.

I alt 19 kommuner har søgt om at indgå i arbejdet.