500.000 træer skal fredes i statsskovene

Der er meget få gamle træer i Danmark efter år med overudnyttelse.

Grantræerne i skoven er enten indført af mennesker eller selvsået og har ikke været der så længe som egetræerne. Derfor skal de nu væk.

Gamle, flotte egetræer skal frem i lyset i skovene omkring Silkeborg, hvor Naturstyrelsen Søhøjlandet siden i sommer har kørt kampagnen Befri Egene.

Mange af de flere hundrede år gamle, fritstående ege er nemlig blevet klemt af nabotræer som grantræer, så de risikerer at dø, forklarer biolog Lasse Werling.

- Vi luger ud i alle de unge lømler, som er ved at kvæle egetræerne. Egetræer er lystræer, og det er suverænt dem, som er levested for flest arter i skovene, siger han.

Nogle af egene er så bevaringsværdige, at de får evigt liv.

- De træer får lov til at stå, til de selv lægger sig og bliver til liv for svampe og mosser, siger Lasse Werling.

Der er meget få gamle træer tilbage i Danmark, selvom bøgen kan blive over 300 år gammel, og egen kan blive mere end tusind år gammel.

Men for godt 200 år siden var kun to procent af landet dækket af skov efter en lang periode med overudnyttelse af skovene til træ og græsning for landbrugsdyr.

Kampagnen Livstræer kører i alle danske statsskove, hvor der på sigt skal udvælges 500.000 livstræer. De skal være af en vis størrelse og må gerne være gamle og krogede.

- Et egetræ på 250 år har allerede en myriade af liv knyttet til sig, og det har i hvert fald 250 år mere i sig, hvis det får lov. Det bærer derfor en stor del af den livsmangfoldighed, som vores statsskove skal indeholde, siger han.

Alle danskere kan være med til at udvælge træerne.

Det sker gennem appen Livstræ. Med appen kan man markere position, tage billeder og uploade dem til Naturstyrelsen, der vurderer, om træet opfylde betingelserne.

Livstræer får et skilt på, så alle kan se, at træet ikke skal møde en motorsav.

Krav til Livstræer

  • Træerne skal stå på statens skov- og naturområder.

  • Kun levende træer udpeges.

  • Træet skal være mindst 25 cm tykt målt i brysthøjde (1,3 meter over jorden).

  • Alle løvtræer og nåletræer kan udpeges.

  • Egnede træer:

  • Hvilke træer udpeges ikke?

Facebook
Twitter