Aarhus' åndehul bliver fredet

Klagenævn gik imod Aarhus Kommune, der ikke ønskede fredning af Botanisk Have.

Botanisk Haves grønne oase midt i Aarhus bliver nu fredet. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort. (ARKIVFOTO) (Foto: Dieter Betz)

Et grønt åndehul i midten af Aarhus er blevet fredet.

Dermed bliver Botanisk Haves 16 hektars bakkede landskab med søer og planter beskyttet af fredningsloven.

Det er Miljø- og fødevareklagenævnet, der efter et besøg i Botanisk Have for en måneds tid siden, har besluttet, at parken skal fredes.

Danmarks Naturfredningsforening har ønsket fredningen, og foreningens fredningsleder Birgitte Ingrisch mener, at det er en stor sejr.

- Det er det, fordi byernes parker er utroligt vigtige for rigtigt mange mennesker. Så beliggenheden i sig selv er helt afgørende for, hvor vigtige de parker er, siger hun.

Aarhus kommune har været imod en fredning af Botanisk Have og har i stedet for ønsket at sikre haven gennem lokalplaner.

Men da de kun gælder nogle få år frem, er metoden ikke sikker nok, mener Birgitte Ingrisch.

Fredningen sikrer parken, der ligger op ad Den Gamle By bedre.

- Så man kan ikke pludseligt synes, at nu skal der laves et nyt stort museum midt i parken. Så er man nødt til at finde arealer andre steder og kan ikke lade parken holde for, som vi desværre ser mange steder, siger Birgitte Ingrisch.

Botanisk Have i Aarhus bliver en af de ganske få parker udenfor København, der er fredet.

Facebook
Twitter