Aarhus kommune brød serviceloven

Udsatte børn i Aarhus fik i tre tilfælde sidste år deres sager syltet i al for lang tid og det er ulovligt i forhold til Serviceloven. Det slår Statsforvaltningen Midtjylland fast i en ny udtalelse.

Udsatte børn i Aarhus fik i tre tilfælde sidste år deres sager syltet i al for lang tid og det er ulovligt i forhold til Serviceloven. Det slår Statsforvaltningen Midtjylland fast i en ny udtalelse. (Foto: Eric Øtting © DR Østjylland)

Udsatte børn i Aarhus fik i tre tilfælde sidste år deres sager syltet i al for lang tid og det er ulovligt i forhold til Serviceloven.

Det slår Statsforvaltningen Midtjylland fast i en ny udtalelse.

Sidste sommer bragte Jyllands-Posten en række artikler om langsom sagsbehandling af alvorlige børnesager i Aarhus. Sager, som i yderste konsekvens kunne betyde fysisk eller psykisk vanrøgt.

Overtrådt regler i tre sager

Det fik Statsforvaltningen til at rejse en tilsynssag og det er resultatet af den, som nu foreligger.

Aarhus Kommune oplyser til Statsforvaltningen, at der i november sidste år var tre sager, hvor tidsfristen for den lovpligtige børnefaglige undersøgelse var overtrådt.

For at overholde loven skal kommunalbestyrelsen sikre at undersøgelsen er afsluttet, inden der er gået fire måneder, og i Aarhus gik der både seks og otte måneder.

Statsforvaltningen mener, at det kan have konsekvenser for overholdelsen af andre dele af Serviceloven, for når den børnefaglige undersøgelse er forsinket, kan der heller ikke i tide udarbejdes f.eks. en handleplan for det udsatte barn eller den unge, hvis det er nødvendigt, siger fuldmægtig i Statsforvaltningen, Malene Kleist.

It-problemer og sygdom

Aarhus Kommune forklarer til Statsforvaltningen, at det i to af sagerne var svært at få aftaler med familierne om undersøgelserne. Dertil kom at Familiekontor Vest, som stod for arbejdet, var præget af IT-problemer, personalemangel og sygdom.

Men en kommune må ikke undlade en lovpligtig undersøgelse med henvisning til personalemangel, siger fuldmægtig i Statsforvaltningen Østjylland, Malene Kleist.

Hun har nu bedt Aarhus Byråd forklare, hvor sagerne står, og om der er andre lignende sager, hvor de lovpligtige frister ikke er overholdt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk