Aarhus-skole hæver karaktergennemsnit for indvandrerelever markant

Vi kræver meget og forventer rigtig meget af forældrene, for det er jo deres børn, siger skoleleder.

På landsplan har hver tredje elev med indvandrebaggrund meget ringe kompetencer indenfor læsning, matematik og naturfag. På Søndervangskolen i Viby har man dog formået at løfte eleverne. (© (c) DR)

Med elevernes læring i centrum er det lykkes for en skole i Viby ved Aarhus at knække koden for, hvordan elever med indvandrerbaggrund kan blive løftet rent fagligt.

Det er ellers netop offentliggjort i en ny Pisa-undersøgelse, at børn med indvandrerbaggrund klarer sig markant dårligere fagligt end elever med etnisk dansk baggrund.

Undersøgelsen viser, at de 15-16-årige elever med indvandrerbaggrund i 2015 haltede cirka halvandet år efter i læsning, matematik og naturfag i forhold til eleverne med etnisk dansk baggrund.

På Søndervangsskolen har 97 procent af eleverne anden etnisk baggrund end dansk, men på otte år er det lykkes skolen, næsten at fordoble karaktergennemsnittet. Således er det gået fra 3,4 til 6,1.

Skolen har arbejdet målrettet med tre spor, fortæller skoleleder Rani Hørlyck.

- Vi har fået meget mere systematisk opfølgning af den enkeltes elevs læring, de rette medarbejderkompetencer og øget forældreinvolvering, siger hun.

Især forældreinvolvering er et parameter, som undervisningsministeren også peger på. Der skal nemlig stilles krav til forældrene, mener både ministeren og Rani Hørlyck.

- Vi kræver rigtig meget og forventer rigtig meget af forældrene, for det er jo deres børn, og vi kan ikke løfte den her opgave alene, siger hun.

Skolen har fire årlige samtaler mellem elever, forældre og lærer, hvor fokus er på elevens læring, udbytte, og hvad eleven især skal arbejde med frem til næste samtale.

- Jeg tror, at netop fokus på læring er det, vi kan se nogle fine resultater af nu, siger Rani Hørlyck.

Desuden har skolen en mentorordning til for eksempel lektiehjælp eller aktiviteter uden for skolen såsom en tur i biografen.

- Det handler om meget mere end bare et tal. Mentorerne kan nogle andre ting. De kan støtte med sociale og personlige kompetencer og giver børnene kontakt til det omgivende samfund, siger skolelederen.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på P4aarhus@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.