Ældre i Randers på rickshaw-tur langs Mindernes Allé

Nu får de ældre i Randers mulighed for at komme helt tæt på steder, som har haft betydning for dem. Kommunen vil give dem mulighed for ture med cykelrickshaw.

Nu er cykelrickshawen til de ældre medborgere kommet til Randers. (Foto: Ole Kassow © Cykling uden alder)

Vind i håret og en tur forbi den kaffebar, man engang kom meget på, er en sjælden luksus for mange ældre på plejecentrene.

Men fra i dag kan de ældre i Randers få en tur i en ladcykel - en såkaldt cykelrickshaw - hvor det er frivillige, der skal trampe i pedalerne:

- Vi har haft ønske om at øge de ældres muligheder for et mere aktivt liv og øge deres mobilitet. Nogen af dem har måske i mange år været afskåret fra at komme ud, fordi de har siddet på et plejehjem, siger Line Fiil Andersen, der er frivilligkoordinator i Randers Kommune.

Man kommer helt tæt på

En bustur kan give de ældre en oplevelse, men cyklerne kan noget særligt i forhold til at mindes fortiden.

- En cykeltur kan bringe de ældre helt tæt på for eksempel den butik, de har været bestyrer af i deres arbejdsliv eller på de marker, som de har høstet, dengang de ejede et landbrug, siger Line Fiil Andersen.

Nemmere at tale i en rickshaw

I Randers håber man, at særligt de unge har lyst til at være frivillige rugbrødsmotorer. Det er mere uforpligtende at melde sig til at cykle et par timer om ugen frem for at være besøgsven, siger Line Fiil Andersen.

- Det er også en anden slags samtaler, man får med de ældre, når man sidder på en cykel og kan snakke om det, man ser. Det er en helt anden situation, end hvis man sidder og skal snakke sammen på et plejehjem, hvor man hele tiden skal opfinde noget at tale om, siger hun.

Line Fiil Andersen fortæller, at hun allerede har talt med nogle unge, som har givet tilsagn om, at de gerne vil levere benkræfter til de nye cykelrickshaws.