Anklager: 33-årig voldtog fire-årig pige efter bortførsel fra børnehave

Forsvareren mener ikke, at der er bevis for voldtægt. "Undskyld mange gange," sagde den tiltalte i retten.

En 33-årig mand har erkendt, at han bortførte en fireårig pige fra Børnehaven Børnehuset på Snogebækvej i Aarhus Vest i juni. Men han nægter at have voldtaget pigen. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Blev en børnehavepige voldtaget, da hun blev bortført i juni?

Det var anklager og forsvarer helt uenige om, da der tirsdag var en afsluttende gennemgang af retssagen om en fire-årig pige, der i juni blev bortført fra en børnehave i det vestlige Aarhus.

Ifølge anklager Birgitte Ernst er sagen klar:

En 33-årig mand begik voldtægt mod den fire-årig pige, efter han havde bortført hende fra hendes daginstitution. Og det var bevidst, selvom han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Derfor bør han have en psykiatrisk anbringelsesdom på ubestemt tid, mener hun.

Forsvarer Michael Egholm mener til gengæld, at der ikke er bevis for voldtægt af pigen. Hans klient bør højst dømmes for blufærdighedskrænkelse, mener han.

Nægter voldtægt

Den 33-årige mand har tidligere i retssagen erkendt at have bortført pigen, men han har hele tiden nægtet sig skyldig i voldtægt.

Ifølge tiltalen løftede den 33-årige mand pigen over hegnet i pigens børnehave Børnehuset Snogebæksvej i det vestlige Aarhus og tog hende med til en nærliggende adresse, hvor hun blev udsat for flere seksuelle overgreb. Derefter kørte han hende tilbage til børnehaven. Episoden fandt sted 14. juni 2017.

Anklageren lagde i sin procedure vægt på, at pigen har afgivet en meget detaljeret forklaring, hvor hun har fortalt om en fuldbyrdet voldtægt. Og at den stemmer overens med den tiltaltes forklaring, bortset fra beskrivelsen af det seksuelle overgreb.

"DNA-spor afgørende bevis"

Men også DNA-spor og sædvæske på pigen er et afgørende bevis, mente anklager Birgitte Ernst. Hun afviste tiltaltes forklaring om, at han havde fået sædafgang, mens pigen sad på hans skuldre, og at der derfor var kommet sædrester på pigens tøj, da han hjalp hende på toilettet.

Bortførslen og overgrebet var sket med direkte forsæt, fordi pigen var blevet løftet så hurtigt over hegnet, at det tydede på, at den tiltalte var bevidst om sine handlinger, sagde Birgitte Ernst.

Selvom retslæge-erklæringen har slået fast, at den tiltalte mand var sindssyg i gerningsøjeblikket, så har det ifølge anklageren ikke indflydelse på, om handlingen skal regnes som forsætlig.

Forsvarer Michael Egholm lagde vægt på, at selvom de retstekniske og lægelige undersøgelse viser, at det ikke kan udelukkes, at der har fundet samleje sted, så er det ikke ensbetydende med, at det har fundet sted.

Han lagde også vægt på, at videoafhøringen af den fire-årige ikke giver mulighed for at spørge ind til detaljerne i forklaringen.

Michael Egholm mente, at børns sprogbrug er anderledes end voksnes.

- Dermed kan pigen været kommet til at sige noget forkert, selvom hun ikke ville, fordi børn sætter ord på deres oplevelser på en anden måde end voksne, sagde han.

Ikke endegyldigt bevis

Forsvareren understregede, at der er fundet ”tegn på sædvæsker” på pigen, men at der ikke er endegyldigt bevis for, at det er sædvæsker. Og at pigen ville have beskrevet oplevelsen som smertefuld, hvis et regulært samleje havde fundet sted.

Den 33-årige er tiltalt efter en paragraf, der kan give op til 12 års fængsel, men Retslægerådet har konkluderet, at han ikke er egnet til en almindelig straf efter at have set en mentalundersøgelse af manden. På baggrund af den har rådet konkluderet, at han var sindssyg på gerningstidspunktet.

Den 33-årige har selv tidligere forklaret i retten, at han på dagen, hvor han bortførte den fire-årige, hørte stemmer i hovedet. Han havde det dårligt og følte sig svimmel, og at han havde søgt hjælp dagen forinden.

- Jeg var syg og havde ringet til Psykiatrisk Hospital dagen før, men der var ikke plads til mig, sagde han.

"Undskyld mange gange"

Den tiltalte fik også sidste ord i proceduren.

- Undskyld til familien for den smerte, jeg har påført dem i forbindelse med sagen. Undskyld mange gange, sagde den 33-årige.

Den tiltalte har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

Hvis han får en behandlingsdom, bliver han anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling, og han kan tidligst komme ud igen efter fem år og først efter, at en dommer har taget stilling til sagen på ny.

Retten afgør formentligt skyld-spørgsmålet på fredag.

Facebook
Twitter