Anklager efter omstødt dom i sag om deling af børneporno: Vi er lidt overraskede

Anklagemyndigheden er overraskede over frifindelsen og over, at selve straffen også blev ændret.

Vestre Landsret har ændret dommen, så den 20-årige tiltalte i stedet for 30 dages betinget fængsel skal betale fem dagbøder af 500 kroner for blufærdighedskrænkelse. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det var en overrasket anklagemyndighed, der fredag klokken 10 modtog landsrettens afgørelse om at omstøde byretsdomen i sagen om delingen af en seksuelt krænkende video.

Den tiltalte, en 20-årig mand fra Syddjurs, blevet frifundet for at have delt børneporno, og fik ændret sin straf markant fra 30 dages betinget fængsel til en bøde på 2500 kroner.

- Vi må sige, at vi er lidt overraskede over dommen, men vi tager den selvfølgelig til efterretning, siger vicestatsadvokat Jacob Berger Nielsen.

Videokvaliteten blev afgørende

Anklagemyndigheden havde selv anket sagen til Landsretten i håbet om at få en hårdere straf.

Landsretten lagde dog ved sin afgørelse blandt andet vægt på, at den delte video var meget sløret og af dårlig kvalitet. Retten fandt det derfor ikke bevist, at den tiltalte vidste, at personerne på videoen var under 18 år.

- Man kan sige, at der er en række byretter, som er kommet til en anden konklusion, hvilket også var tilfældet i byretten i denne sag, men vi tager afgørelsen til efterretning, fastslår vicestatsadvokaten.

Den tiltalte frifindes for at have udbredt børnepornografisk materiale og er i stedet blevet dømt for ved delingen af videoen at have krænket blufærdigheden hos de medvirkende personer og for uberettiget at have videregivet billeder vedrørende en andens private forhold.

Det har landsretten takseret til fem dagbøder på hver 500 kroner, hvilket giver en samlet bøde på 2.500 kroner.

- Omkring straffeudmålingen forekommer det også lidt overraskende, at man er landet på så lavet et niveau, men det må vi så tage til efterretning, og se på hvordan resultatet i den andre sager lander, siger Jacob Berger Nielsen.

Sagen mod den 20-årige er den første, der kommer i landsretten, men yderligere otte prøvesager fra hele landet skal også i landsretten.

Vicestatsadvokaten vil ikke på forhånd komme med en vurdering af, hvad fredagens dom kan have af betydning for de efterfølgende sager.

- Når de andre prøvesager i landsretten er afgjort, så må vi tage stilling derfra.

Tilfreds forsvarer

Hvor vicestatsadvokaten er overrasket over frifindelsen, så er den 20-årige tiltalte glad for dagens resultat, forklarer hans forsvarer Dorthe Østerby.

- Det er en rigtig positiv dom for min klient. Han er selvfølgelig lettet over den del af sagen, der handler om, at han er blevet frifundet for deling af børneporno, og for at have krænket blufærdigheden hos dem, han har sendt videoen til.

Den tiltalte bliver dog stadig dømt i sagen, men får en mildere dom, hvor han som nævnt skal betale en bøde på 2.500 kroner - en afgørelse som han accepterer.

- Det vigtigste var, at min klient ikke blev dømt for børneporno, siger Dorthe Østerby.

Sagen indgår i et kompleks, hvor cirka 1000 personer er sigtet.

Anklagemyndigheden vil nu nærlæse afgørelsen, og vurdere om dommen eller dele af dommen skal prøves ved Højesteret.