Blev pædofile overgreb verden over styret fra Randers?

BAGGRUND: En 48-årig mand er tiltalt for at lede pædofile netværk og selv begå overgreb.Han risikerer forvaring, når dommen falder i dag.

Var 48-årig randrusianer hovedmand i et verdensomspændende pædofilt netværk? Dommen falder i Randers i dag. (Arkivfoto)

I dag falder der dom i en af Danmarkshistoriens groveste sager om pædofile overgreb, produktion og fordeling af børne-pornografi over hele verden.

Det er en sag, der er så alvorlig, at anklageren ønsker den 48-årige tiltalte mand fra Randers idømt forvaring. Altså en tidsubestemt straf.

Den 48-årige, der blev anholdt i sommeren 2014 efter et samarbejde mellem dansk, hollandsk og australsk politi, afviser de alvorligste anklager.

Her er hovedpunkterne i tiltalen:

 1. 1

  Seksuelle overgreb mod to børn i Randers i 2008 og 2009.

 2. 2

  Produktion af børnepornografi i forbindelse med overgrebene og besiddelse af store mængder fotos og videoer med børneporno.

 3. 3

  At have planlagt at købe et spædbarn til sex på en rejse til Rumænien i 2010.

 4. 4

  At have været et af de ledende medlemmer af to lukkede internet-grupper for pædofile. Kravene til deltagerne var ifølge tiltalen, at deltagerne løbende skulle levere nyt materiale med overgreb for ikke blive smidt ud.

Overgrebene

Den 48-årige mand er tiltalt for i en periode over to år i 2008 og 2009 at begå overgreb mod to børn på tre og otte år. Tiltalen lyder på anden seksuel omgang end samleje og blufærdighedskrænkelse.

Overgrebene fandt sted flere gange og i fem tilfælde er de blevet fotograferet og senere delt. De forhold har den 48-årige erkendt i retten.

Børnepornosamlingen

Manden fra Randers er også tiltalt for at besidde en omfattende samling af børneporno på 3.696 fotos og 116 videoer. Det materiale er også blevet delt med ligesindede. Og den tiltalte erkender også de anklager.

Planen om at købe et barn

En af de alvorligste anklager går på, at den tiltalte sammen med en anden mand skulle have planlagt at købe et spædbarn til sex. Det skulle ifølge tiltalen foregå på en rejse til Rumænien i juli og august 2010.

Det lille barn skulle have været bragt til Sverige, hvor den tiltalte ville begå seksuelle overgreb mod det, men det mislykkedes ifølge anklageskriftet at anskaffe et spædbarn på turen.

Det anklagepunkt bygger blandt andet på udsagn fra et hollandsk vidne, der selv er idømt fem års fængsel for sin andel i sagen. Den 48-årige benægter, at han har forsøgt at købe et barn, selvom rejsen til Rumænien fandt sted.

I videoen forklarer psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen, hvorfor han ikke tror på højere straffe til pædofilidømte:

Pædofil-netværkene

Anklageren mener også, at den 48-årige har været med til at tilskynde til overgreb i mindst 23 tilfælde verden over. Det er sket, for han har været administrator på to lukkede internet-grupper for pædofile, Hoarders Hell og The Love Zone.

Her var kravet for at få adgang til det børnepornografiske materiale, at man selv kunne levere nyt materiale med jævne mellemrum. På Hoarders Hell var kravet for eksempel, at medlemmer skulle levere nyt eller sjældent indhold mindst hver fjortende dag, hvis de fortsat skulle have adgang.

Den 48-årige var ifølge anklagen med til at stille krav om at bestemte genstande skulle være med på billederne af overgrebene for at bevise, at det var nyt materiale.

Den 48-åriges rolle som ledende i det pædofile netværk er blevet bekræftet af et australsk vidne, der selv er idømt 35 års fængsel som en af hovedmændene.

Anklageren har også fremlagt chat-beskeder fra det lukkede forum, hvor den 48-årige blandt andet giver et medlem gode råd om at maskere sig, når videoer og billeder skal optages.

Hjælp til domsmænd

Sagen har kørt i Retten i Randers siden september, og på grund af sagens særlig grove karakter og bevismaterialet, der omfatter billeder af misbrug af børn, har rettens medarbejdere og domsmænd fået tilbud om psykologhjælp. Det fortalte retspræsident Martin Møller-Heuer ved sagens start.