Bonus skal fastholde sygehuspersonale i Aarhus, men 323 sygeplejersker må undvære

Trods stor mangel er der ingen bonus fra vinterpakken til en gruppe specialiserede sygeplejersker i Region Midtjylland.

323 operations- og anæstesisygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital blev forbigået, da Region Midt uddelte fastholdelsesbonusser. På trods af at der er mangel på ansatte med netop deres kvalifikationer. - Jeg er simpelthen stiktosset, og det har virkelig fået mig op af stolen, siger anæstesi-sygeplejerske Lene Hvalsøe fra Hjerte, Lunge Karkirurgisk afdeling på AUH (Foto: Gitte Hansen/DR Østjylland)

323 operations- og anæstesisygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital (AUH) blev forbigået, da Region Midtjylland fordelte sin del af vinterpakken på en milliard kroner.

Og det på trods af, at der er mangel på ansatte med netop deres kvalifikationer.

Ikke mindst derfor er anæstesi-sygeplejerske Lene Hvalsøe fra Hjerte, Lunge Karkirurgisk afdeling på AUH vred over, at der ikke er nogen fastholdelsesbonus til hende.

- Jeg er simpelthen stiktosset, og det har virkelig fået mig op af stolen, siger hun.

Lene Hvalsøe undrer sig over, at andre personalegrupper kan få bonussen på 10.000 kroner.

- Det er blandt andre medarbejdere i køkken, vaskeri og forsyningstjenesten. Jeg har kendskab til unge portører, der har jobbet i et sabbatår, der får 10.000 i fastholdelsestillæg.

Men man får ikke fat på det personale, hvor der er behov for fastholdelse, siger hun.

10.000 i bonus

Fastholdelsesbonusserne er blevet mulige efter, at Folketinget har bevilget en milliard kroner til vinterpakken, der skal få sundhedsvæsenet helskindet igennem vinterens covid-bølge.

Region Midtjylland har fået 216 millioner og vil bruge cirka halvdelen på fastholdelses-bonusser på 10.000 kroner til personale, der er særligt belastet af aften-, nat- og weekendvagter.

Sygeplejerskernes tillidsrepræsentanter har gjort op, at 323 operations- og anæstesisygeplejersker på AUH ikke får en bonus.

Region Midtjyllands kriterium for bonus er nemlig, at medarbejderne på et afsnit i gennemsnit har 40 timers aften-, nat- eller weekendarbejde på en måned for at få en bonus på 10.000 kroner. Men rådighedsvagter tæller ikke med.

Lene Hvalsøe havde for eksempel rådighedsvagt i weekenden, hvor hun havde 16 timer fredag og 24 timer søndag. Men det tæller ikke i regnestykket for belastende vagter.

Skal være klar i 24 timer

Rådighedsvagt betyder, at sygeplejerskerne skal være klar ved akutte og livstruende situationer og operationer, men kan slappe af imellem opkaldene fra alarm-telefonen og sove lidt - med tøjet på.

- Jeg er på sygehuset i de 24 timer og er jo ikke hjemme. Jeg er til rådighed og skal gå til hjertestop, hvor jeg skal være fremme indenfor to minutter. Det er for mig at se en meget aktiv vagt, siger hun.

Derfor siger regionens kriterier ikke noget om, hvor der er særligt behov for fastholdelse af sundhedspersonale, mener Lene Hvalsøe.

- Der tænker jeg, at man mere burde se på, hvilke afdelinger der har mangel på personale, hvor er der meget overarbejde og mange pålagte vagter. På min afdeling – Hjerte-Lunge-Kar-anæstesiafdelingen - er vi normeret til 25 anæstesi-sygeplejersker, og vi er 19. Hver dag er der lukket flere operationsstuer, og der er et års ventetid på nogle af operationstyperne, siger hun.

Mangel i årevis

Lene Hvalsøe mener, det er ekstra mærkeligt, at mange anæstesi-sygeplejersker bliver forbigået med hensyn til fastholdelsesbonus. I årevis har det været netop dem, der har været mangel på.

- Det får ingen til at søge de stillinger, og det er svært at fastholde personalet. Og det var ellers planen med det hele, siger hun.

Hun har sendt en klage til regionsdirektør Pernille Blach Hansen, og Lene Hvalsøe bakkes op af formand for Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland, Anja Laursen, der også har klaget til regionen.

- For os at se handler det selvfølgelig om, at man også er på hospitalerne, når man er i rådighedsvagt, ligesom når man er i aften-, nat- og weekendvagt. Det er desværre ikke blevet imødekommet, men det holder vi fast i. Det bør man simpelthen have øje for.

Men hvorfor skrev I så under på aftalen?

- Dengang kunne vi ikke vide, at de ikke ville give til rådighedsvagter. Der var en bufferpulje til åbenlyse uhensigtsmæssigheder, men regionen afviste at lade rådighedsvagter indgå, siger Anja Laursen. Formanden for regionsrådet, Anders Kühnau (S), vil ikke kommentere sagen, men henviser til Region Midtjyllands direktør, Pernille Blach Hansen.

I regionens hospitalsudvalg er Annette Roed (S) næstformand, og hun undrer sig over, at den gruppe af sygeplejersker er blevet forbigået.

- Det lyder for mig ikke hensigtsmæssigt, siger Annette Roed, der dog peger på, at sygeplejerskernes organisation Dansk Sygeplejeråd selv har været med til at beslutte, hvordan pengene skulle fordeles.

Prioriterer skæve vagter

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen siger, at Region Midtjylland har forsøgt at bruge objektive kriterier til at tildele fastholdelsesbonussen på 10.000 kroner.

- Vi har valgt at prioritere de afsnit, hvor der er rigtigt mange vagter om aftenen, om natten og i weekenderne, siger hun.

- Vi har valgt at prioritere de afsnit, hvor der er rigtigt mange vagter om aftenen, om natten og i weekenderne, siger direktør for Region Midtjylland Pernille Blach Hansen. (© Region Midtjylland)

Bonusserne bliver givet til medarbejdere på afsnit, der i gennemsnit har mere end 40 timer i belastende vagter om måneden.

- Det har vi gjort, fordi vi ved, at de afsnit, hvor der er mange skæve vagter, også er der, hvor vi har svært ved at rekruttere og fastholde.

Men de objektive kriterier betyder også, at I giver fastholdelsesbonus til ansatte i vaskeriet. Er det vigtigere end anæstesisygeplejersker?

- Vi må være ærlige og sige, at ligegyldigt hvilke kriterier vi havde valgt, så var der nogen, der var blevet glade, og nogen der var blevet kede af det. Vi har valgt at gå med det kriterium, der hedder vagtbelastning, siger Pernille Blach Hansen.

'Forstår skuffelsen'

Pernille Blach Hansen peger på, at langt hovedparten af bonuspengene bliver udbetalt til sundhedspersonale, selvom der også er bonusser til telefonpassere og vaskeripersonale.

- Jeg kigger på listen her, og vi giver bonus til 13.364 ansatte ud af 23.000. Af dem er 5.600 sygeplejersker, 1.590 underordnede læger og 440 jordemødre. Langt de fleste er jo medarbejdere, der står tæt på patienten og understøtter den kliniske drift. Så kan man finde enkelte små grupper, der lever op til kriterierne, men falder udenfor, men det er ikke hele billedet.

Kriterierne betyder så, at en gruppe af operations- og anæstesisygeplejersker, der er stor mangel på, ikke får en fastholdelsesbonus, erkender Pernille Blach Hansen.

- Vi kunne have valgt en anden model, hvor vi gav bonus til ansatte på bestemte afdelinger og så bort fra vagtbelastning, men så var der andre grupper, der faldt udenfor. Jeg kan sagtens forstå skuffelsen, og vi har rigtig mange dygtige medarbejdere, der gør en kæmpe indsats, som alle havde fortjent en bonus. Vi har bare ikke penge til dem alle sammen.