Boost til børneidrætten

Flere børn skal interessere sig for foreningsidrætten. Derfor har Randers Kommune afsat 400.000 kroner årligt til et treårigt forsøgsprojekt.

Flere børn skal interessere sig for foreningsidrætten. Derfor har Randers Kommune afsat 400.000 kroner årligt til et treårigt forsøgsprojekt. (© Colourbox)

Flere børn skal interessere sig for foreningsidrætten.

Det mener Randers Kommune, der afsætter 400.000 kroner årligt til et treårigt forsøgsprojekt med titlen Open Sport.

- Vi vil gerne gøre noget for at tiltrække og fastholde unge i foreningsidræt. Undersøgelser viser, at der er et frafald i foreningsidrætten blandt børn, og det er typisk omkring 13-15 års alderen, at kurven knækker. Vi vil gerne gøre noget inden, de falder fra, så vi laver den her indsats til børn fra 3.-6. klasse, siger fritidskonsulent i Randers Kommune, Birgitte Strøbeck Pedersen.

Foreninger og skoler skal samarbejde

Pengene kan gå til flere forskellige initiativer i kommunen.

- Det kunne være et samarbejde, hvor foreningerne kommer ind, enten direkte i skoletiden, eller i juniorklubben og laver noget sammen med skolerne, så vi også får inspireret nogle idrætslærere, siger Birgitte Strøbeck Pedersen.

Målet er også, at projektet får flere til at engagere sig som idrætsledere.