Corona-patienter flyver i voksenkuvøse: Undertryk og plexiglas fjerner smitterisiko

Kuvøsen sparer syv timers rengøring i akut-helikopterne.

Den ligner noget fra en science fiction-film.

Men den to og en halv meter lange båre med plexiglas-låg er ikke beregnet til at lægge fremtidens astronauter i dvale på rejser til fjerne galakser.

Voksen-kuvøsen bliver brugt til akut syge corona-patienter, der skal flyves til behandling, hvis de har langt til hospitalet.

Hvis patienter skal transporteres med helikopter fra eksempelvis én af de mindre øer, er en voksen-kuvøse - også kaldet en epi-shuttle - blevet et vigtigt redskab.

Voksen-kuvøsen sikrer nemlig, at reddere og piloter ikke bliver smittet, ligesom den gør sådan, at helikopteren er sikker at bruge for den næste patient, der skal transporteres.

Der er undertryk i voksenkuvøsen, så der ikke slipper urenset luft ud af den, og så bliver der skabt et svagt overtryk i helikopterens kabine for at holde smitte ude.

- Det er vigtigt, at vores personale ikke bliver smittet. Vi har ikke ret mange besætninger i Danmark, og så kan vi ikke komme ud at redde andre syge personer, forklarer Bo Elbæk Pedersen, der er leder af sundhedsberedskabet i Region Midtjylland.

Voksenkuvøsen bliver også brugt i andre situationer. Eksempelvis til patienter med et svækket immunforsvar.

Patienter i kuvøse får en tryg tur til sygehuset, forklarer Bo Elbæk Pedersen.

- Der er ingen tvivl om, at patienten kan føle sig tryg derinde. Det handler om at få dem transporteret sikkert frem til det hospital, der skal behandle dem, siger han.

Bo Elbæk Pedersen, leder af sundhedsberedskabet i Region Midtjylland. (Foto: Anders Davidsen © DR Nyheder)

Patienttransporterne er et samarbejde mellem sundhedsberedskabet i Region Midtjylland og Forsvaret, og det foregår i store militærhelikoptere og altså ikke i én af de gule akut-helikoptere, der ellers fungerer som flyvende ambulance.

- Akutlæge-helikopterne bliver brugt til at transportere akutte og meget behandlingskrævende patienter, men den er ikke velegnet til at flyve smitsomme patienter. Hvis der kommer en smittet person ombord, tager det lang tid at gøre helikopteren ren, siger Bo Elbæk Pedersen.

Det kan tage op til syv timer at rengøre lægehelikopteren, hvis der har været en smittet patient ombord uden voksenkuvøsen.

Sådan en rengøring er lig med 'nedetid', hvor helikopteren ikke er i brug.

Plads til behandling ombord

Forsvarets helikoptere er desuden så store, at der er plads til at behandle patienten, der befinder sig i voksenkuvøsen.

Det har paramediciner Jacob Christensen glæde af.

- Jeg er vant til at arbejde i en ambulance, men vi løser den opgave med en syg patient, vi er vant til. Nu er det bare i luften og med patienten i en kuvøse, siger han.

- Det er vigtigt at få talt med patienten om, hvad de skal ned at ligge i. Det er klart, at det er anderledes end at ligge på en normal ambulancebåre, siger paramediciner Jacob Christensen. (Foto: Anders Davidsen)

Redderne skal følge procedurer, der skal sikre dem mod smitte, indtil patienten er lagt i kuvøsen. Derefter kan behandlingen foregå med gummihandsker gennem porte i siderne.

Der er en risiko for klaustrofobi, når patienten skal lægges i en indelukket voksenkuvøse i stedet for på en normal båre, erkender Jacob Christensen.

- Det dejlige er jo, at låget er af glas, så patienten kan kigge ud, og vi kan kommunikere med patienten.

Samtidigt gør paramedicinerne meget ud af at forberede patienten på situationen.

- Det er vigtigt at få talt med patienten om, hvad de skal ned at ligge i. Det er klart, at det er anderledes end at ligge på en normal ambulancebåre.

Træner i at åbne i utide

Der kan opstå situationer, hvor man er nødt til at åbne kuvøsen i utide. Eksempelvis hvis patienten pludselig bliver meget dårlig.

- Hvis det er ved at blive nødvendigt, siger vi det til besætningen og advarer dem i god tid. Så har vi en helt klar procedure, som vi har trænet sammen med Forsvaret. Alle skal klædes på med værnemidler, for så har vi det kontaminerede rum i helikopteren, vi gerne vil undgå, forklarer Jacob Christensen.

Men paramedicinerne er glade for samarbejdet med Forsvarets helikopterbesætninger.

- Det er gået supergodt, og vi har haft rigtigt gode forløb. Alle ture lærer vi noget af, som vi tager til efterretning og træner videre på.

Region Midtjylland oprettede et særligt akut-hold til at håndtere smitsomme sygdomme i forbindelse med ebola-krisen i 2014.

Facebook
Twitter