Dårlig hørelse gør demens værre

Fire ud af fem demente har dårlig hørelse, og det forværrer demensen. Hjernen skal have lyde at arbejde med for at være i god form.

Fire ud af fem demente har dårlig hørelse, og det er en negativ spiral. (Foto: © Bjarne Luthcke, Scanpix)

Fire ud af fem af Danmarks 85.000 demens-patienter lider også af nedsat hørelse, og det er med til at forstærke deres demens og isolere dem yderligere fra omverdenen.

Det siger Arne Eike, der er speciallæge i audiologi i Aarhus.

- Der foreligger store udenlandske undersøgelser, der viser, at hvis du har et ubehandlet moderat høretab, så øges risikoen for at udvikle demens med en faktor fem i forhold til, hvis du er normalt hørende.

- Hjernen får ikke de informationer, som den skal have for at holde sig i form, siger Arne Eike.

Jette Pedersen fra Sæby oplevede, hvordan hendes far, som led af demens, blev mere og mere fanget i en negativ spiral.

- Det var meget hårdt. Han har altid været en hård mand, og pludselig sad han selv ligesom et lille barn. Vi skulle råbe til ham, og så virkede vi aggressive.

Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen, kender alt til, at demens kan overskygge andre sygdomme, og at dårlig hørelse kan være med til at forstærke selve demensen.

- Du risikerer at blive mere isoleret, fordi du ikke kan høre, og isolation kan være med til at forværre demensen, siger Nis Peter Nissen.

Hos Jette Pedersen fik familien sendt den demente far på et hørecenter, og han fik et nyt høreapperat.

- Så begyndte han at spørge til os, og nu er han meget mere til stede, og han har fået glimtet tilbage i øjnene, selv om han stadig er dement, siger hun.