'Det skal være normen at være på fuldtid': Men hver anden sygeplejerske arbejder lige nu på deltid

Regionshospitalet Randers kunne få timer svarende til 26 årsværk, hvis alle sygeplejersker gik på fuldtid.

"Jeg har ikke lyst til at ødelægge mig selv fuldstændig ved at være på fuldtid – så vil jeg hellere finde noget andet," siger den deltidsansatte sygeplejerske Malene Selde Krogh (t.h.). (Foto: © Jan Rørkær Madsen, DR)

Det var et ønske om at se sine børn noget mere, der oprindeligt fik Malene Selde Krogh til at gå fra sine 37 timer på akutafdelingen på Regionshospitalet Randers ned på deltid og 32 timer.

I dag er børnene store, men alligevel er hun ikke gået tilbage på fuldtid.

- Det er simpelthen alt for hårdt på fuldtid. Vi har for dårlig normering, vi har alt for mange patienter, og det er både fysisk og psykisk hårdt arbejde, så man har brug for at være derhjemme og koble af og have noget fritid, lyder hendes forklaring.

Malene Selde Krogh er ikke alene om at have en 32-timers arbejdsuge. Kun 47,2 procent af sygeplejerskerne i Randers er ansat på fuldtid.

Den lave andel fuldtidsansatte kombineret med en generel mangel på sygeplejersker er noget, der i den grad presser sygehuset.

I november var 36 sygeplejerskestillinger på Regionshospitalet Randers ubesatte. Det viser den årlige opgørelse fra Region Midtjylland. En mærkbar stigning fra sidste år, hvor der kun var syv ledige stillinger i samme periode.

- Vi er i en situation lige nu – særligt nu, hvor vi skal opskalere vores vaccinationsindsats – hvor vi har brug for alle de sundhedsfaglige hænder, herunder sygeplejersker, som vi overhovedet kan få fat i, siger hospitalsdirektør Jonas Dal.

Men kunne direktøren lokke samtlige deltidsansatte sygeplejersker op på fuldtid, kunne han som minimum finde timer svarende til 26 årsværk.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke er lykkedes med at få flere op i tid. For i hospitalsledelsen har vi et ønske om at få flere op på fuld tid, siger Jonas Dal.

Fuldtidsstrategi

Danske Regioner så også gerne, at det var anderledes, og har af samme grund en strategi om, at alle ledige stillinger - uanset medarbejdergruppe - opslås som fuldtidsstillinger.

Målet er, at otte ud af ti medarbejdere i regionerne arbejder fuldtid.

Alligevel har fordelingen af deltidsansatte sygeplejersker ikke for alvor rykket sig i de syv år, hvor strategien har været i spil.

I 2014 var 53 procent af sygeplejerskerne deltidsansatte, mens det i år gælder for 49,9 procent.

- Jeg synes ikke, man kan sige, at strategien har slået fejl, for vi bevæger os i den rigtige retning, og vi er jo enige med lønmodtagerorganisationerne om, at vi gerne vil have flere på fuldtid, siger kommende formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

- Det skal være normen at være på fuldtid, men vi har hele tiden vidst, at det ikke er noget, vi ændrer fra den ene dag til den anden. Det tager tid at ændre en deltidskultur, som vi har mange steder på vores hospitaler.

Enormt potentiale

Der er dog ingen tvivl om perspektivet i at få flere til at arbejde på fuldtid. Sådan lyder det fra sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Hvis man fik løftet flere op på fuldtid, så ville rigtig mange af de rekrutteringsudfordringer, vi har i for eksempel sygeplejehvervet, gå væk, siger han.

En måde at lokke flere til mere arbejde kunne være at se på aflønningen.

- Om man kan komme helt i mål med penge, det er jo altid sådan et diskussionsspørgsmål – i hvert fald hvor mange penge, det vil tage, siger han.

- Vi kommer i langt højere grad til at diskutere mangel på hænder end mangel på penge fremadrettet. Den balance ændrer sig i de her år.

Sygeplejerske: Arbejdspresset skal ned

Anders Kühnau forklarer, at regionerne ikke vil nå målet ved at tvinge folk på 37 timer eller lukke for ansættelse på mindre timer.

Det skal i stedet ske i samarbejde med lønmodtagerorganisationerne. I Randers deler sygeplejerske og fællestillidsrepræsentant Tine Stenholt Kristensen også ønsket om at få flere op i tid - især fordi det også handler om at stille sig bedst muligt til når arbejdslivet lakker mod enden.

- Det gør rigtig meget ved pensionen, om man er på 37 timer eller 30 timer, når man slutter sit arbejdsliv engang, siger hun.

"Hvis man skal trives i et job, så skal arbejdsliv og privatliv hænge sammen, og det kan være svært for nogen at få til at hænge sammen," siger Tina Stenholt Kristensen, sygeplejerske og fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Randers og Grenaa. (Foto: © Jan Rørkær Madsen, DR)

- Men hvis man ikke trives med 37 timer, så trives man heller ikke på jobbet, og så vil jeg hellere have nogle medarbejdere, der trives. Det bliver jeg bare nødt til at sige, for man skal virkelig kunne være i det, når man er på et sygehus, hvor der er travlt.

Derfor mener Tine Stenholt Kristensen, at det er helt afgørende, at der kastes et kritisk blik på sygeplejerskernes arbejdsforhold, hvis deltidsprocenten for alvor skal rykke sig. Det kunne for eksempel være ved at reducere antallet af sengepladser, så det passer bedre med antallet af sygeplejersker.

- For at vi kan få folk op i tid, er vi nødt til at have vores arbejdspres ned. Det er den eneste mulighed. Og får vi et bedre arbejdsmiljø, får vi også folk op i tid, siger hun.