Dommere var splittede om forvaring til pædofilidømt

Anklageren gik efter en forvaringsdom. Dommerne ville det anderledes og idømte seks års fængsel.

Anklager Morten Rasmussen på vej ind i retten i Randers. Dommen gik ham og Retslægerådet imod. (Foto: Lars Rasborg © Scanpix)

Det gik ikke som anklager Morten Rasmussen havde håbet i den store pædofilisag fra Randers.

Han havde plæderet for forvaring som straf til den 48-årige Torben Kjærhus Larsen, hovedpersonen i sagen, fordi han mente, manden er farlig for sine omgivelser. Også Retslægerådets har talt for forvaring.

Men dommen fra den juridiske dommer og to lægdommere lød på seks års fængsel. Der var dog uenighed blandt dommerne, to talte for fængselsstraf den tredje for forvaring

Anklager Morten Rasmussen siger her kort efter dommen, at han har noteret sig, at retten har erklæret sig enig i stort set alle tiltalepunkterne, og det er han tilfreds med.

- Men sagen er jo ikke endeligt afsluttet, idet den tiltalte har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Han vil nu nærlæse dommen og se, hvad der ligger til grund for at idømme fængselsstraf, og han vil også lave en indsigelse til statsadvokaten, og så er det op til statsadvokaten, om der skal ankes til landsretten.

Forsvarer Søren Salomonsen gik efter en straf på maksimalt tre års fængsel.

I retten i dag var også pårørende til de børn, der er var ofre for den 48-årige.

De var meget påvirkede af dommen og især det faktum, at manden kan være ude af fængsel igen om fire et halvt år, fordi varetægtsfænglingen trækkes fra dommen.

Til grund for dommen på de seks år ligger blandt andet det faktum, at den 48-årige ikke tidligere dømt er, og den dømte blev frifundet for en række forhold.

Han var tiltalt for at ville købe et spædbarn i Rumænien for senere at kunne misbruge barnet, men blev frifundet.

- Der er ikke ført det fornødne bevis for, at han havde til hensigt at købe barnet, siger dommer Rikke Holler.

Manden blev dømt delvis skyldig omkring en række punkter, hvor han var tiltalt for at opfordre brugere af websites til nye overgreb på børn.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på P4aarhus@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.