Ekspert: Nye havbrug vil øge forureningen i de danske farvande

To nye havbrug på Djursland vil øge kvælstof- og fosforforureningen i et stort område, vurderer professor i havmiljø.

Der er cirka 20 havbrug i Danmark, som for eksempel Bornholms Havbrug, der opdrætter ørreder. (Foto:Arkiv/Scanpix) (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

To planlagte havbrug ved

Djursland
vil øge forureningen af
kvælstof
og fosfor i de indre danske
farvande
betydeligt. Det vurderer en ekspert på området.

- Hvis man sammenligner de udledninger, som er planlagt fra havbrugene, med den udledning, der sker i øvrigt i den periode. Så repræsenterer det en forøgelse på 10 procent på

kvælstof
og 17 procent for fosfor, siger Stiig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.

Det er Hjarnø Havbrug og Snaptun Fisk Export, der står bag planerne om de to havbrug, og den samlede fiskeproduktion fra de to steder vil årligt sende cirka 300 tons

kvælstof
og 36 tons fosfor ud i havet.

Da Danmark i forvejen udleder 30 procent mere

kvælstof
i havet end EU's vandrammedirektiv tillader, så vil det blive nødvendigt at skære et andet sted, mener Stiig Markager.

Og der er kun èt sted at gøre det.

- Hvis Danmarks samlede udledning skal

nedbringes
, så er der andre, som skal
reducere
, og der er det kun landbruget, som er aktuelt, siger han

De to havbrug skal efter planerne ligger ud for øen Hjelm, og ud for kysten ved Rugård og Glatved Strand på den jyske østkyst.