Familiefar fra Odder kæmper for en Kattegatforbindelse: Hans læserbreve bliver sammenlignet med propaganda fra Nazityskland

Der er brug for flere nuancer i debatten om en mulig Kattegatforbindelse, siger Niels Kier Rye.

Niels Kier Rye er formand for foreningen 'Kattegatforbindelsen - Ja tak’. Han regner snart med at stå på gader og torve i et forsøg på at komme i dialog med borgerne.

Rettelse 22/09/2021 13:43: Det fremgår af et citat fra Niels Kier Rye i artiklen, at Miljøstyrelsen arbejder med en mere restriktiv grænse for støj end WHO. Men det er ikke korrekt. Hvilket er tilføjet til artiklen. Ifølge Miljøstyrelsen selv anbefaler WHO 53 dB for vejstøj. Miljøstyrelsens grænseværdi for vejstøj er 58 dB for boliger og boligområder.

Er han erhvervsmand eller fødevareproducent, måske ultraliberal?

Sådan har flere spurgt til Niels Kier Rye. Som tilhænger af en fast forbindelse over Kattegat bliver man tilsyneladende let sat i bås.

Men han er ingen af delene. Faktisk meget langt fra.

Niels Kier Rye er uddannet i idehistorie og samfundsfag på Aarhus Universitetet og arbejder som projektchef på et museum. Han bor i et hvidt murstenshus i udkanten af Odder med sin hustru og deres to små børn – og tager imod på en lummer sensommerdag.

I horisonten lurer kommunalvalget og en ny forundersøgelse af en mulig Kattegatforbindelse, som for alvor har sparket gang i debatten. I den lokale Odder Avis går bølgerne i hvert fald højt.

- Nogen i lokalavisen har forsøgt med noget polemik. De har sammenlignet mine læserbreve med propaganda fra Nazityskland. Det har jeg ikke lyst til at bide på. Det står for deres regning, siger Niels Kier Rye.

I foråret gik han planken ud og stiftede foreningen "Kattegatforbindelsen - Ja tak", som nu har omkring 500 medlemmer på Facebook.

Indtil videre har synlige tilhængere af projektet i høj grad været politikere og erhvervsfolk, men nu er det på tide, at civilsamfundet kommer på banen, mener Niels Kier Rye.

Aldrende befolkninger

Modstanden mod en mulig Kattegatforbindelse er hård, særligt i de områder som med al sandsynlighed vil kunne mærke suset fra bilerne, hvis projektet bliver til virkelighed.

Det vil ødelægge naturen og forstyrre idyllen, lyder det ofte.

Netop de hårde, sproglige virkemidler hos de indædte modstandere af en mulig Kattegatforbindelse har ansporet Niels Kier Rye til at blive tilhænger og gå aktivt ind i kampen.

- Det var lidt min retfærdighedssans, der kom op i mig. Det var ikke helt rimeligt. Der er sikkert noget om det, modstanderne siger, men det er ikke rimeligt, at det står uimodsagt. Jeg synes, der mangler en balance, siger Niels Kier Rye, der betegner sig som "samfundsengageret" og ofte deltager i debatter og frivilligt arbejde.

Lige nu sejler der færger mellem Jylland og Samsø og mellem Sjælland og Samsø. De vil med al sandsynlighed blive overflødige.

Selvom debatten om en mulig Kattegatforbindelse spidser til, står han dog stadig meget alene som tilhænger, men det har han lært at leve med.

- Jeg tror, at der er et stort passivt flertal, som er tilhængere, men som ikke har den energi, der kan ligge i en kraftig modstand mod noget. Det accepterer jeg. Jeg og foreningen vil gøre, hvad vi kan for at få vores budskab ud, siger Niels Kier Rye.

Han hiver et stykke papir med flere gule overstregninger frem fra en mappe på bordet. Her står, at gennemsnitsalderen i Danmark i 2021 er 42 år. Niels Kier Rye bemærker, at i byer som Horsens, Silkeborg og Skanderborg, der alle har gode vejforbindelser, er gennemsnitsalderen omkring 40 år.

Men i byer som Odder, Slagelse og Kalundborg er den godt fem år højere. Og på Samsø er vi helt oppe på 52 år.

- I al respekt for de ældre medborgere, så har de samfund nok ekstra brug for gode rammebetingelser. Det er grundlaget for det, jeg mener. De her byer vil faktisk få en vitaminindsprøjtning af en Kattegatforbindelse, siger Niels Kier Rye.

'Forlængelse af fornuftige reformer'

Selvom om det går godt i Danmark, hvor beskæftigelsen er høj, og økonomien generelt er på vej frem, er han bekymret for fremtiden.

- Selv hvis vi intet gør, har samfundet stadig brug for en vækst på 0,5 procent for at kunne yde den samme service på eksempelvis hospitaler og skoler. Vækst er ikke et eller andet fjernt elitært projekt for økonomer og erhvervsfolk, det vedrører os alle. Det er også det, jeg prøver at få frem, siger Niels Kier Rye.

Særligt beboere på Samsø er stærkt kritiske over for en Kattegatforbindelse. De frygter, at selve følelsen af at bo på en ø vil forsvinde, og at naturen lider skade. Niels Kier Rye mener dog ikke, at det er nok til at undlade at bygge en Kattegatbro

- Det er klart, at ø-idyllen, og det at være afskåret, ændrer sig. I hvert i forhold til fornemmelsen. Rent praktisk kan man sagtens sidde i Nordby på den nordlige del af øen 15 km fra linjeføringen, uden at mærke den. Men på et mentalt plan kommer det til at ændre nogle ting.

Den pris er værd at betale?

- Ja. Jeg mener, at der er større hensyn at tage end, at en del af befolkningen på Samsø får en fornemmelse af at være løsrevet.

Men har vi så meget brug for en Kattegatforbindelse, at det er nødvendigt at lade den gå hen over en ø?

- Jeg ser det her som en forlængelse af andre fornuftige reformer i Danmark. Reformer er sjældent populære, men vi vil gerne have den velstand at dele ud af, som kommer ud af dem. Man kan godt argumentere for at den er unødvendig, men det mener jeg ikke. Det her er en helt fornuftig og naturlig måde at binde landet sammen på, siger Niels Kier Rye.

Han vil gerne have folk til at forstå, at "Kattegatforbindelsen - Ja tak" går ind for at tage flest mulige hensyn.

- Vi ser gerne, at det generer mindst muligt. For eksempel at man på Samsø vælger det sydlige af øen, fordi der overvejende er landbrugsjord, siger Niels Kier Rye.

For nylig kom det frem i et stort danske studie, at støj fra trafik og jernbaner giver markant højere risiko for at udvikle demens. Niels Kier Rye forstår godt dem, der frygter, at en mulig Kattegatforbindelse kan generere med en masse larm.

- Men Miljøstyrelsen arbejder med en mere restriktiv grænse for støj end verdenssundhedsorganisationen WHO. Men jeg kan godt forstå bekymringen for støj. Dem allertættest på vil måske også være generet, siger han.

Ifølge Miljøstyrelsen er dette dog ikke tilfældet.

Du bor selv i Odder, hvor en mulig Kattegatbro vil gå tæt på. Her ser vi stigende boligpriser, fordi flere flytter hertil. Er den udvikling, du efterspørger, ikke i fuld gang?

- Noget vil komme af sig selv, men jeg synes, at aldersgennemsnittet taler for sig selv. Tilvæksten er ikke ret stor, hvis man måler i forhold til andre byer. Men det er mig meget magtpåliggende at sige, at det her ikke skal ske for enhver pris. Det er et princip, at vi lytter til modstanderne, siger Niels Kier Rye.

Politiker fra Samsø: Forsøger at være saglige

Ulla Holm, der er byrådsmedlem og formand for SF på Samsø, er en af de indædte modstandere af en mulig Kattegatforbindelse. Hun afviser, at debatten foregår på en unuanceret måde.

- Vi forsøger at være så saglige, som vi overhovedet kan. Vi har udgivet en grønbog om natur, klima, økonomi og miljø, og det er ikke lavet sort/hvidt, men vi prøver at få fakta frem, siger Ulla Holm.

I flere af modstandsgrupperne bliver der ofte slået på, at en mulig Kattegatforbindelse vil afkorte rejsetiden fra København til Aarhus med en halv time. Ulla Holm afviser dog, at de dermed afsporer debatten og slet ikke forholder sig til, at mulig forbindelse kan få en effektvæksten i ellers afsondrede områder.

- Hele vækstperspektivet indgår som et hovedargument, og det er et argument, som vi stiller spørgsmålstegn ved, og det synes jeg er helt reelt, siger Ulla Holm og fremhæver, at de to områder, hvor Storebæltsbroen hæfter på land ikke har oplevet en særlig stor fremgang:

- Det at være knyttet til en motorvej eller broer er ikke i sig selv ens betydende med, at man får vækst. Jeg kunne godt stille spørgsmål ved, om Odder får meget mere vækst, eller om det ikke bare bliver et område, man kører igennem med en Kattegatforbindelse, siger Ulla Holm.

Hun gik for nylig sammen med politikere fra Odder Kommune og Kalundborg Kommune og stiftede ’Den Nye Kattegatkomite - for natur og bæredygtighed’.

En ny forundersøgelse af en mulig Kattegatbro forventes at lande i begyndelsen af 2022.

Facebook
Twitter