Flere børn passes i integrerede institutioner

Langt de fleste små børn går nu i institutioner, hvor vuggestuer og børnehaver er lagt sammen. Børn og forældre er glade for ordningen og kommunen sparer penge.

Integrerede institutioner skaber stabilitet for børn og forældre og kommunerne kan spare penge. (© colourbox)

Vores børn bliver i stigende grad passet i såkaldt integrerede institutioner. Altså institutioner, hvor vuggestuer og børnehaver er lagt sammen. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Sidste år gik omkring 1500 4-årige østjyder i almindelige børnehaver, mens hele 6500 af deres jævnaldrende gik i integrerede institutioner.

Favrskov, Horsens, Aarhus og Skanderborg er blandt de østjyske kommuner, der har set den største stigning i andelen af 3-5-årige i integrerede institutioner frem for børnehaver. Det viser tal for 2004 til 2011 fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

Nemt for kommunen og godt for børnene

Sammenlægningen kan sikre fleksibilitet for kommunen og stabilitet for barnet.

-Vi har gjort os gode erfaringer, og forældrene er glade. De ser, at børnene bliver fulgt af de samme pædagoger over en længere periode, og familierne kan have flere søskende i samme institution, siger direktør for Børn og Skole i Favrskov, Hans Vedel.

Også BUPL ser positivt på sammenlægningerne.

-Det er en stor fordel, at barnet kan blive ved med at være i den samme institution, da det skaber helhed i barnets liv, siger Anne Grethe Rosenberg fra BUPL Østjylland.

Kommunen sparer penge

Når man sammenlægger vuggestuer og børnehaver, er institutionerne ikke så sårbare, når det kommer til faldende børnetal. Der kan dog også være økonomiske incitamenter, når det kommer til at sammenlægge.

-Hvis man har både vuggestue og børnehave i samme by, så er det rarest at lægge dem sammen. Det giver en bedre udnyttelse af ledelsestid og pædagoger, når der er sygdom og vikarer, siger Hans Vedel.

En integretet institution betyder ikke altid, at vuggestue og børnehave er slået fysisk sammen. Nogle steder er der blot tale om, at institutionerne har samme ledelse.

 

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk