Flere tosprogede elever end tidligere får topkarakterer

Vorrevangsskolen i Aarhus med en trediedel elever med anden etnisk baggrund end dansk er et eksempel på den gode udvikling.

Stadigt flere tosprogede gør det godt til eksamen. De får højere karakterer end tidligere. (© DR)

Det kan godt lykkes at få tosprogede elever til at score topkarakterer ved eksamen.

Når to-sprogede elever rejser sig fra eksamensbordet, og læreren kommer ud med karakteren, så er der oftere end tidligere grund til at smile.

Ved afgangsprøven i sommer fik hver femte elev karakteren 10 eller 12. Til sammenligning var det tilbage i 2008 kun hver syvende elev.

Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

27 procent fik 10 eller 12 ved afgangsprøve

Vorrevangskolen i Aarhus er et eksempel på den gode udvikling.

På Vorrevangskolen har mange af eleverne en anden etnisk baggrund end dansk, og de klarer sig bedre ved afgangsprøverne end tidligere.

Hele 27 procent af dem fik 10 eller 12 ved prøven sidste sommer. Det er en fordobling i forhold til 2008.

Skoleleder Lise Thorn siger, at der flere grunde til fremgangen. Men en af grundene er, at skolen op til eksamen tager sig meget af den enkelte elev.

Der er afholdt målrettede kurser til hver enkelte elev

- Vi har holdt målrettede kurser, så den enkelte elev har følt sig forberedt til at kunne gå op til både den skriftlige og den mundtlige afgangsprøve. Det har den fordel, at vi møder eleven lige præcist der, hvor eleven er, siger hun.

Det skal vurderes i forhold til, at eleven normalt sidder i en klasse med 23 andre elever.

- På den her måde kan du møde eleven i den faglige problemstilling eller den faglige usikkerhed, som den enkelte elev måtte have i forhold til faget, siger Lise Thorn.

På Vorrevangskolen har omkring en tredjedel en anden etnisk baggrund end dansk.