Forældre vil vise unge et alternativ til druk og disko med basketball og skydning

Inspireret af Island skal fem kommuner skabe fællesskaber for unge, som ikke roterer om alkohol.

Skydning i stedet for druk er et af tilbuddene i Odder. (Foto: © Anja Winkler)

Det klirrer godt i posen, når teenageren tager til halballer og private arrangementer. Omkring halvdelen af alle danske unge over 15 år har prøvet at være fulde, men det vil forældre i Odder lave om på.

Her siger de ja til fællesskabet med andre unge, men nej til at alkoholen skal være en selvfølgelig gæst til festen.

I et forsøg på at ændre de unges adfærd og alkoholvaner har et forældreråd derfor skabt arrangementet Åben Hal, forklarer Anja Winkler, der er medlem af forældrerådet bag projektet.

- Vi vil gerne være med til at lave nogle fællesskaber for unge, hvor alkohol ikke er en naturlighed. Åben Hal er et bud på et sted, hvor de unge bare kan komme, være sammen og hænge ud og lave forskellige aktiviteter, som vi tilbyder, siger hun.

Anja Winkler har en 14-årig datter og en 18-årig dreng i byen, og Åben Hal er et tilbud, som de unge i den grad har manglet, mener hun.

- Vi har oplevet, at mange af vores unge render rundt i byen og ikke ved, hvad de skal foretage sig, også når det er sent, mørkt og koldt. De har ikke nogen steder at være og heller ikke i weekend, forklarer hun.

Kulturændringen begynder hos forældrene

Åben Hal er en del af initiativet Fælles om Ungelivet, som Sundhedsstyrelsen startede i 2020 i fem forskellige kommuner. Her skal blandt andet Odder Kommune over en fireårig periode sammen med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden udvikle forskellige modeller for, hvordan kommuner sammen med forældre og lokale aktører kan skabe rammen om det gode ungeliv.

Derfor kan unge mellem 13 og 19 år hver fredag møde op i Spektrum Odder og spille badminton, basket, hockey eller prøve skydning. Dans, gymnastik og brætspilscafe er også i støbeskeen.

- Sidste fredag havde vi 50 unge i hallen, og det er vi godt tilfredse med. Vi kan se, at der bliver større og større interesse for det. Flere forældreråd har budt ind med aktiviteter for deres klasser i hallen, så det begynder at røre på sig, forklarer hun.

Det er den helt rigtige vej at gå, mener SSP-konsulent og leder af projektet i Odder Kommune Kristian Kilt. En ændring af unges alkoholkultur begynder nemlig med forældrene.

- Danske unge har den mest usunde alkoholkultur i hele Europa, når man ser på de unges forbrug og den lette tilgængelighed. Forældre er helt afgørende for kulturændringen, da det er svært for de unge at se og ændre den kultur, som de sidder lige midt i, siger han.

Island har ændret festkulturen hos unge

Inspirationen er en model, som er udviklet i Island. Her havde de unge i 1998 den mest usunde alkoholkultur, men i dag har en række indsatser ændret kulturen.

Det fortæller Maria Koch Aabel, der er programleder i Sundhedsstyrelsen for projektet Fælles om ungelivet.

- Island satte fokus på forældre og forældres rolle. På det tidspunkt var det rigtig meget forældrene, som understøttede, at unge fik serveret alkohol, og som gav unge deres alkoholdebut. Når de voksne er med til at understøtte alkohol, bliver alkohol normen. Nu er det lykkedes at skabe en festkultur, hvor alkohol ikke er midtpunktet, forklarer hun.

Det er sket blandt andet ved at give forældrene viden om deres rolle og få de voksne til at lave fester uden alkohol.

- Både unge og forældre har fået vendt forventningen om, at unge skal drikke, men det har taget 20 år, siger Maria Koch Aabel.

Forældre er bange for at sige nej til alkohol

Anja Winkler er enig med eksperterne i, at man skal begynde en kulturændring hos de unge med forældrene.

- Forældre kan være berøringsangste, når det kommer til at sige nej til alkohol. De er bekymret for, om deres barn bliver udelukket fra fællesskabet, hvis de ikke drikker alkohol. Den bekymring vil vi rigtig gerne være med til at aflive.

Derfor er der behov for opbakning fra politikerne, som skal lave en grænse på 18 år for salg af alt alkohol, mener SSP-konsulent Kristian Kilt.

- Jeg kunne godt tænke mig en 18-års alder. Forældrene, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne beder om love og regler, som de kan pejle op af, og de vil gerne have det. Kom så, politikere, siger han.

Den socialdemokratiske regering har fremsat et forslag om forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år, og det bliver forhandlet i øjeblikket.