Forstå skandalen om benamputationer: Her er fem af de helt centrale spørgsmål

Region Midtjylland gennemgår lige nu 1.800 sager for at finde ud af, hvilke patienter der kunne have undgået benamputation.

Sagen om benamputationerne i Region Midtjylland, der muligvis kunne være undgået, trækker ud.

I slutningen af april offentliggjorde Region Midtjylland en opsigtsvækkende analyse, hvor konklusionen var klar:

Op mod 92 patienter årligt kan have fået deres ben amputeret, selvom det muligvis kunne være undgået. Tallet blev siden korrigeret til 47, fordi regionen havde givet professoren bag analysen forkerte tal.

Arbejdet med at finde frem til de patienter, der kan stå til en erstatning på mindst 100.000 kroner, er stadig i gang og ventes nu først at være færdiggjort i november.

Oprindeligt blev det ellers meldt ud, at der kun ville gå uger, før patienterne modtog et brev.

Herunder opridses nogle af de centrale spørgsmål i sagen:

Hvad er sagens kerne?

En ekstern analyse løftede sløret for store problemer med karkirurgien i Region Midtjylland i slutningen af april. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)

Sagen handler om, at flere hundrede patienter i Region Midtjylland muligvis har fået amputeret et ben, selvom det kunne være undgået.

En ekstern analyse – udført af klinisk professor Kim Houlind - viser grundlæggende, at de karkirurgiske afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland er underbemandede, og at de ikke er gearet til det antal patienter, der skal behandles.

Den lave kapacitet på de karkirurgiske afdelinger har ifølge analysen fået den konsekvens, at omkring 47 patienter hvert år i en længere årrække har fået et ben amputeret, selvom det muligvis kunne have været undgået.

De amputationsforebyggende behandlinger er ganske enkelt kommet for sent i gang, og derfor har amputation været nødvendigt.

Har Region Midtjylland vidst, at der var problemer?

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har lovet, at det karkirurgiske område i Region Midtjylland bliver styrket markant i den kommende tid. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Region Midtjylland har godt været klar over, at der var udfordringer på det karkirurgiske område. Det var også en af årsagerne til, at det blev besluttet at igangsætte en ekstern analyse.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har dog hele vejen i forløbet afvist at have vidst, at problemerne var så store, som de viser sig i analysen, og at det har haft den betydning, at patienter kan have fået amputeret et ben, selvom det ikke var nødvendigt.

Region Midtjylland er dog i flere omgange blevet advaret om, at der kunne være problemer på området, og særligt én henvendelse har fået meget omtale. Den kom fra Det Tværfaglige Specialeråd i Region Midtjylland i 2019.

I henvendelsen står blandt andet:

- Er det rimeligt, når antallet af benamputationer pga. åreforkalkning ligger væsentlig højere i Region Midt end i for eksempel Region Syddanmark?"

Lektor i sundhedsret Kent Kristensen har kaldt det ’et ledelsesmæssigt svigt’, at regionen ikke har reageret mere kraftigt på lige netop den henvendelse. Anders Kühnau har udtalt, at henvendelsen aldrig kom ham i hænde.

Hvilke konsekvenser har sagen fået indtil nu?

Ole Thomsen blev fyret som koncerndirektør i Region Midtjylland som følge af sagen om benamputationer.

Den 12. maj 2022 var der indkaldt til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i regionsrådssalen i Viborg. På det møde blev koncerndirektør Ole Thomsen fyret.

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (S) blev Ole Thomsen fyret, fordi "vi gerne vil have en profil på området, som har en sundhedsfaglig baggrund".

Ole Thomsen har ikke udtalt sig om sagen, siden han blev fyret.

Udover fyringen har regionspolitikerne besluttet, at hele forløbet skal kulegraves i en uvildig undersøgelse, der skal ligge klar i efteråret. Undersøgelsen skal belyse, hvad der er sket og hvornår i forløbet. Samtidig skal den komme med bud på, hvordan regionen kan undgå lignende situationer fremover.

Regionen har også taget initiativ til på kort sigt at styrke kapaciteten på det karkirurgiske område. Derudover skal der senere på året godkendes en mere langsigtet plan for udviklingen af karkirurgien i Region Midtjylland.

Hvad sker der med patienterne?

75-årige Berit Olesen fra Aarhus er en af dem, der venter på svar. Hun fik amputeret begge ben inden for kort tid sidste år.

Region Midtjylland har været i vildrede om, hvordan de skal identificere de patienter, der muligvis kunne have undgået at få amputeret deres ben. I en redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed i foråret bad de styrelsen om hjælp.

Sammen er de nu kommet frem til en model for at finde patienterne – en pulje af patienter på godt 1.800 er nu identificeret. Det tal ventes at blive barberet yderligere ned i en igangværende gennemgang.

Speciallæger i karkirurgi er lige nu i gang med at se journalerne igennem. For nylig meldte Region Midtjylland ud, at gennemgangen af patientforløbene først forventes at være helt færdige i november.

I slutningen af april blev det ellers meldt ud, at patienterne kunne forvente, at der ville gå uger, før de fik et brev.

Patienterstatningen har tidligere udtalt, at de formoder, at op mod 500 patienter kan stå til erstatning. Forventningen er, at patienterne kan få erstatning på minimum 100.000 kroner.

Hvad med de andre regioner?

Inden længe offentliggøres en undersøgelse af benamputationer i alle landets regioner. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Flere regioner har efter skandalen i Region Midtjylland udtalt, at de gerne vil have undersøgt deres karkirurgiske område for at finde ud af, om de også har patienter, der muligvis kunne have undgået amputation.

Det er mundet ud i, at Danske Regioner har igangsat en undersøgelse af amputationer i alle regioner hos Regionernes Kliniske Kvalitetsorganisation. Den ventes offentliggjort i første halvdel af august.

Undersøgelse skal analysere data fra hele landet for at afdække incidensen af amputationer og karkirurgiske forebyggende behandlinger i alle fem regioner.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har i flere omgang udtalt, at det i sidste ende ifølge ham kan vise sig, at Region Midtjylland ikke skiller sig så meget ud i forhold til andre regioner, hvad angår antallet af benamputationer.

- Der er kommet ting til, siden vi offentliggjorde den eksterne analyse. Vi er nødt til at kigge dybere ned i tallene, sagde Anders Kühnau i midten af maj.

I en redegørelse til Sundhedsstyrelsen har Region Midtjylland pointeret, at præsentationen og sammenstillingen af data i den eksterne analyse fra slutningen af april var gjort på en ny måde, som normalt ikke bruges til kvalitetsopfølgning på hospitalerne og i regionsledelsen.