Fra skov til slot: Kæmpetræ bliver tryllet til majestætisk bjælke til Nyborg Slot

Når Nyborg Slot er genopbygget vil douglastræer fra Silkeborgskovene bære og pryde lofterne.

(© dr)

Et majestætisk kæmpetræ bliver under den skarpe klinge på Grønagergård Savværk forvandlet til en ligeså majestætisk moppedreng af en træbjælke.

13 meter lang, 67 centimeter bred og 31 centimeter tyk skal den holde loftet på Nyborg Slot, som i disse år er ved at blive genopbygget og renoveret som i 1300-tallet.

Det var en af Silkeborgskovenes 125 år gamle Douglasgraner, der faldt i marts måned, og som i dag er under saven.

Her falder den 45 meter høje douglasgran:

Sker kun hvert 150. år

Træet er ikke alene om sin skæbne. En stak på 81 enorme Douglas-grantræer fra Østjylland går nemlig den kongelige fremtid i møde.

Det er derfor også en særlig ære at få lov til at skære træerne op til bjælker, som ville koste mellem 25.000 og 30.000 kroner, hvis man skulle købe dem privat, forklarer Jette Hvid fra savværket.

- Det sker med 150 års mellemrum, at vi saver sådanne dimensioner af træer i Danmark. Vi tjener ikke på dem, da vi afleverer dem stort set til den pris, som vi køber dem ind til. For os er det et prestigeprojekt at få lov at levere til et nationalklenodie som en ny fløj på Nyborg Slot, siger hun.

Jan Kristensen, som ejer savværket, har sammen med skovfogeden valgt de bedste stammer i Silkeborgskovene.

- Det vigtigste er, at det er sunde og raske stammer. Når de bliver transporteret hjem, kigger vi dem efter for blandt andet råd, forklarer han.

En af de overraskelser, som store træer kan have, er, hvis en stor gren er groet over af træet, hvilket giver bark inde i stammen.

- Træerne er passet af skovfogeder, som har stammet dem op og plejet dem, men man ved jo aldrig, siger han.

Se den store gran blive savet op:

Bjælken er tegnet op på stokken, så den er helt fuldkantet, når den er færdig, hvilket er det spændende på dagen.

- Adrenalinen er altid oppe og køre, når vi saver de store, men vi har savet en del, så vi er ved at være helt rolige, siger Jan Kristensen.

Skal holde Nyborg Slot

Træet fra Gjern er en del af en kæmpe restaurering af Nyborg Slot.

Prisen ligger på 301 millioner kroner, og så får Danmark altså også et nyt vagt- og udsigtstårn med i byggeriet, ligesom slottet havde i middelalderen.

Siden august har håndværkere derfor været i gang på byggepladsen ved Nyborg Slot, hvor den normalt røde bygning nu er pakket ind i stilladser og presenninger.

Foruden det store restaureringsprojekt på de bevarede dele skal konturerne af den store, mægtige, oprindelige kongeborg på stedet også genopbygges.

Det forklarer Janus Møller Jensen, som er afdelingsleder på Nyborg Slot.

- Granerne skal indgå i den bærende konstruktion, som er de store bjælker i loftet mellem etageadskillelserne i den nye udstillings- og formidlingsfløj. De bliver et modsvar til egetræsbjælkerne i de bevarede dele af Nyborg Slot fra 1300 og 1500-tallet, siger han.

Dengang var den mægtige borg centrum i det nye, protestantiske kongerige Danmark.

  • Nyborg Slot er lige nu pakket ind i stilladser og presseninger. (© dr)
  • Forvitrede bjælkeender bliver udskiftet, og murværk bliver restaureret. Der bliver lagt nye tagsten på den vestlige tagflade, og de blyindfattede ruder genindfattes og males. Vægmønstrene konserveres, og der bliver lagt nye gulve. (© dr)
  • Sådan vil slottet se ud efter restaureringen og genopbygningen. (© dr)
1 / 3

Slots- og Kulturstyrelsen har givet 45 millioner kroner til projektet, mens Nyborg Kommune har givet 40 millioner kroner, og både Real Dania og A.P. Møllerfonden har hver givet 108 millioner kroner.

Renoveringsarbejdet på slottet er det største af sin art i Danmark i nyere tid og skal stå færdigt i 2021.

En bjælke står færdig

Efter et par timer er Grønagergård Savværk snart igennem douglasgranen med saven.

Den laver det helt præcise snit på 67,3 centimeter i bredden og 13 meter i længden og 31,1 centimeter i tykkelsen.

En truck lavede en lille fejl på bjælken, men det bliver savet af i sidste snit, da der overhovedet ikke må være maskinskader på bjælkerne.

- Det er heldigt, at det lykkes. Den er fuldstændig skarpkantet, så det er en lettelse at kunne sige, at nu har vi en bjælke mere til Nyborg Slot, siger Jan Kristensen.

Facebook
Twitter