Fyrede udvalgsformænd fik ret: Vinder sag mod Randers Kommune

Retten har i dag taget stilling til, om tre udvalgsformænd blev fyret som hævn eller effektivisering.

Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen samt Daniel Madié (ikke i billedet) fik i dag medhold i, at de blev fyret i forbindelse med en ugyldig omkonstituering.

Tre tidligere udvalgsformænd vandt i dag sagen mod Randers Kommune om en omkonstituering i byrådet i 2015.

Resultatet blev, at byretten vurderede omkonstitueringen ugyldig. De tre tidligere udvalgsformænd har stævnet kommunen for i den forbindelse at ulovligt at have fyret dem som udvalgsformænd.

Rettens flertal fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Retten lagde blandt andet vægt på, at et flertal i byrådet ønskede at foretage en omkonstituering af udvalgene med det formål at besætte sagsøgernes udvalgsformandsposter med personer, der var enige i hovedtrækkene i den førte politik og som accepterede flertallets beslutninger.

Det er Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten, Bjarne Overmark fra Beboerlisten og Daniel Madié fra Konservative, der har lagt sag an mod Randers Kommune.

Et flertal i byrådet bestående af Venstre og Dansk Folkeparti fratog i 2015 de tre politikere deres poster som formænd for tre politiske udvalg.

Den officielle forklaring var, at man ønskede at effektivisere det politiske arbejde, men ifølge sagsøgerne skete det for at ramme politiske modstandere.

De tre politikere kan ikke få deres udvalgsposter tilbage, og kommunen kan højst få en næse for at have overtrådt den kommunale styrelseslov, forklarer kommunalforsker Roger Buch.

- Derfor vil den primære konsekvens være, at kommunen vil få en voldsom plet på sit renomme, men ud over det er der ikke nogen praktiske konsekvenser af det, siger han.

Sagsøgerne har mulighed for at kræve erstatning for de økonomiske tab, de led ved at miste deres formandsposter, men det ønsker de ifølge dem selv ikke at gøre.

I øjeblikket har Slagelse Kommune en sag, som ligner sagen fra Randers.

Ligesom i Randers har et byrådsflertal i Slagelse gennem en omkonstituering fjernet alle udvalgsformands-poster fra oppositionen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og de Radikale.

Det fortæller Knud Vincents, der er gruppeformand for Venstre i Slagelse Byråd.

- Man har mange paralleller til vores og måske er vores endda lidt skarpere, da den kommer kun to måneder efter, at vi har konstitueret os, siger han.