Glad mælkeproducent siger farvel til mælkekvoter

Efter 30 år med EU mælkekvoter, kan mælkeproducent Mogens Hjort Jensen fra Grenaa-egnen, nu fylde stalden op hele året og producere mere mælk.

Landmænd venter større mælkeproduktion (Foto: Landbo Thy)

Dagen i dag er en god dag for mange mælkeproducenter. Det gælder blandt andet Mogens Hjort Jensen fra landsbyen Dolmer ved Grenå. Han driver sammen med sin familie en gård med 330 køer.

EU's mælkekvoter, som har lagt snærende bånd på de danske landmænds mælkeproduktion i mere end 30 år, er fortid fra i dag. EU har simpelhen lagt kvoterne i graven.

Det betyder nye tider for Mogens Hjort Jensen og kollegerne på de danske malkekvægbrug. De kan producere mere mælk, og det kan betyde flere job i landbruget.

- Hvis mælkeproduktionen i Danmark bliver øget, vil det betyde flere arbejdspladser på bedrifterne og især på mejerierne og slagterierne, siger Mogens Hjort Jensen.

Glad dag på gården i Dolmer

Mogens Hjort Jensen har været mælkeproducent i 21 år, og altid været underlagt mælkekvoter fra EU. Han synes, at dagen i dag er en rigtig god dag.

- I første omgang vil vi rundt omkring i Danmark se, at staldene vil blive fyldt op igen. Hvert år, når vi nærmer os april, har mange måttet sende køerne på slagteriet eller til eksport. Det gælder også os. Men fremover vil vi ikke have tomme stalde, men forsøge at fylde dem op hele tiden, siger Mogens Hjort Jensen.

Konstant fyldte stalde betyder alt andet lige mere mælk, og det giver ikke nødvendigvis en lavere pris til landmanden for mælken, tænker Mogens Hjort Jensen.

Landmand: Priserne skal nok holde

- Vi har set de seneste ti år, at det ikke er Danmark isoleret, der sætter prisen. Det er begivenheder ude i verden. Hvis det er tørvej i New Zeeland, så stiger vores pris lidt. Hvis det går rigtig godt, og græsset gror i New Zealand og USA, så falder prisen her. Vores danske produktion er jo så lille i forhold til verden, at det er jeg såmænd ikke så nervøs for, siger Mogens Hjort Jensen.

Det, at der kommer mere mælk fra de danske landmænd, vil heller ikke betyde det store i forhold til den pris, vi forbrugere skal betale for mælken. Det er sådan, at danske landmænd eksporterer omkring tre fjerdedele af den producerede mælk.