Gode erfaringer i Silkeborg: Færre plejehjemsbeboere indlægges, når en læge er tilknyttet plejehjemmet

I Silkeborg Kommune har 19 ud af 21 plejecentre en læge tilknyttet. Det har givet 20 procent færre indlæggelser.

Læge tilser borger på plejehjemmet Toftevang Plejecenter i Silkeborg. (© Dr Østjylland)

Ældre kommer mindre på sygehuset, når en praktiserende læge har sin ugentlige gang på plejehjemmet.

Det er erfaringen i Silkeborg Kommune, hvor 19 ud af kommunens 21 plejecentre har en fast læge tilknyttet.

I 2016 indgik Staten, Danske Regioner og KL en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om at implementere en ordning, hvor praktiserende læger bliver fasttilknyttet landets plejecentre.

I Silkeborg er man godt i gang. Her er det på ét år lykkedes kommunen at få nedbragt antallet af forebyggende indlæggelser på udvalgte afdelinger med 20 procent - fra 766 indlæggelser i 2016 til 614 sidste år.

Gitte Willumsen (V), der er formand for sundheds- og ældreudvalget i Silkeborg, er begejstret for udviklingen.

- Det er enestående i Danmark, at vi har kunnet reducere det med så meget. Borgerneplejehjemmene oplever større tryghed ved det, siger hun.

Læge er rådgiver og praktiserende læge

Ordningen har medført, at færre ældre bliver indlagt med lidelser som lungebetændelse eller forstoppelse. Det skyldes også, at personalet på plejecentrene bliver bedre rustet til at håndtere de ældres sundhed, fordi lægen også rådgiver og lærer fra sig.

Den fasttilknyttede læge har nemlig to opgaver på plejecenteret: At være praktiserende læge for de borgere, der har valgt det, og at give generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

- Personalet er blevet guidet i, hvordan de håndterer det, og de ved, at de har en læge i baghånden. På den måde undgår vi, at en borger skal flytte på sygehuset i en periode, og vi kan klare det i egen bolig, forklarer Gitte Willumsen.

Toftevang Plejecenter i Silkeborg er et af de plejecentre, der har en fast læge tilknyttet. Lederen af Toftevang Plejecenter Anette Muf er yderst tilfreds.

Hun oplevede blandt andet, at lægen var en stor gevinst under influenza-sæsonen.

- Der sker en hurtigere indsats, en forebyggende behandling. Vi har eksempler på, da influenzaen var over os, at forebyggende behandling blev sat i gang, og vi undgik nogle indlæggelser på hospitalet. Det er jo det optimale, at de er herhjemme hos os, siger hun.

Vil have forsøgsordning gjort permanent

Forsøget med læger på plejecentrene er en landsdækkende ordning, der er finansieret af satspuljemidler og kører indtil udgangen af næste år. På Toftevang Plejecenter håber Anette Muf, at det vil fortsætte.

- Hvorfor det ikke er blevet gjort før, ved jeg ikke. Men det er en rigtig god idé, og vi håber selvfølgelig, det fortsætter, når forsøget er løbet til ende, siger hun.

Også Jette Skive, der er formand for Sundhedsudvalget i KL, mener, at ordningen bør gøres permanent, når forsøgsordningen udløber.

- Jo færre, der skal indlægges, jo bedre er det for borgeren. Så ser jeg helt bort fra økonomien i det. Jeg ser på det socialpolitiske i det – at det er sundt for borgeren at være i eget hjem i stedet for at skulle indlægges. Så det er vejen frem, siger hun.