Gods vil sikre Samsø-kartofler: Samler regnvand i kæmpe bassiner

Godset Brattingsborg opsamler regnvand for at gardere sig mod tørke.

263.000 kubikmeter vand kan Brattingsborgs tre regnvandsbassiner indeholde. (Foto: © Brattingsborg Gods)

Mistede afgrøder og tab på milliarder af kroner.

Sidste års tørke ramte landbruget hårdt, men på Samsø har man måske fundet en løsning på tørre marker i fremtiden: Tusindvis af kubikmeter regnvand, som bliver drænet fra markerne i de vådeste måneder.

- Det er gået hen og blevet en ressource for os frem for en udgift, siger Kasper Hellemann Henricksen, der er godsinspektør på Brattingsborg Gods.

Som det første landbrug i Danmark satser Brattingsborg på Samsø stort på at opsamle regnvand og lagrer det i store bassiner, så det kan bruges til at vande markerne i tørre perioder.

Regnvandet går blandt andet til at vande Samsø-kartofler og grøntsager - såkaldte 'højværdiafgrøder', der er særligt afhængige af præcis vanding for at få det bedste resultat.

- Her på Samsø er det vigtigt for os, at vi kan sikre vores udbytte ved at tildele vand på de rigtige tidspunkter, så vi kan sikre kvaliteten, siger Kasper Hellemann Henricksen.

Siden Kasper Hellemann Henricksen blev ansat som godsinspektør i 2016, har udvidelsen af Brattingsborgs vandreservoir for alvor taget fart. (Foto: © Brattingsborg Gods)

Kan redde landbrug fra tørke

I dag har godset tre bassiner, der tilsammen kan indeholde 263.000 kubikmeter vand. Men selvom det har været en stor udgift at etablere bassinerne, mener Kasper Hellemann Henricksen, at pengene er godt givet ud.

- Det er klart, at selve etableringsfasen er dyr, men ser man det som en slags investering over årene, så kan det godt svare sig for os.

Ligesom resten af landet blev Samsø sidste år ramt af den massive tørke, men det ekstra vandlager var med til at begrænse skaderne.

Og direkte adspurgt, om Kasper Hellemann Henricksen kommer til at opleve flere fejlslagne høstperioder på grund af tørke, svarer han selvsikkert:

- Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Vi har jo vores bassiner, vi kan takke for det. Så jeg tror, vi minimerer tabet ved sådan en sommer.

Ekspert: Andre kan lære af regnvandsopsamling

Initiativet bliver mødt med glæde af landbruget. Ifølge Søren Kolind Hvid, der er landskonsulent i Landbrug og Fødevarers videnscenter Seges, kan mere viden om regnvandsopsamling være til gavn for resten af branchen.

- Jeg synes, det er rigtig spændende. Og de erfaringer, der kommer ud af det, er noget, vi også gerne vil være med til at formidle til andre, siger Søren Kolind Hvid.

Det er dog ikke overalt i Danmark, opsamling af regnvand fra dræn vil kunne svare sig, forklarer Seges. Hvis jorden er meget sandet, som tilfældet er i Vestjylland, er det svært at bygge bassiner, der kan holde på vandet.

Men Søren Kolind Hvid mener, at især den østlige del af landet sagtens kan lade sig inspirere af eksemplet fra Samsø. Her ligger der typisk allerede dræn i jorden, som leder overskudsvand væk fra markerne, når der falder mest regn.

- Det er cirka halvdelen af landbrugsarealet i Danmark, der er drænet. Og der vil man jo mange steder kunne lave et bassin og samle noget af drænvandet op.

Kasper Hellemann Henricksen fra Brattingsborg Gods opfordrer da også sine kolleger til at tage det første spadestik.

- Det handler om at få undersøgt forholdene i forhold til drænene. Men derfra er det sådan set bare at komme i gang, siger han.