Gymnasieelevernes formand om ekspertanbefalinger: 'Ærgerligt man starter med at fordele de svageste elever'

Anbefaling til fordeling af gymnasieelever får blandet modtagelse fra gymnasierne.

Der er både godt og dårligt at sige om eksperternes anbefalinger, mener formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. (© dr)

Udfordringen er reel nok, men løsningen er ikke helt i mål.

Sådan kan man opsummere de reaktioner, der er kommet oven på de anbefalinger til en ny model for fordelingen af gymnasieelever, som en ekspertgruppe i går kom med til regeringen.

For mange gymnasier i landets yderområder kæmper nemlig en kamp for at tiltrække elever, mens der på flere andre gymnasier er en for stor andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Ekspertgruppen vil have karaktererne fra folkeskolen til at spille en stor rolle i fordelingen af tosprogede unge.

Ekspertgruppen ønsker at samle gymnasier i klynger på tre eller flere, og så skal 25 procent af ansøgerne med de dårligste karakterer fordeles mellem gymnasierne i hver klynge.

Frygter overdrevet karakterfokus

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning ser både positive takter og udfordringer ved forslaget, siger formand Martin Mejlgaard.

- Vi synes, man skal gøre op med polariseringen på gymnasierne. Det er vigtigt, at vi mødes på tværs af forskellige baggrunde. Men når man har de her klynger, udelukker det en fra at søge uden for klyngerne, siger han.

- Så vi synes, man bør kigge på, om man skal lave for fasttømrede klynger.

Han mener ikke, man bør fordele eleverne med de laveste karakterer først.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man starter med at fordele de svageste elever. Jeg synes, man skal fordele elever på lige vilkår, uanset om man har fået høje eller lave karakterer, siger han.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler, glæder sig over, at anbefalingerne ikke blot gælder det almene gymnasium STX men også HHX, HTX, og HF-uddannelserne.

Dermed undgår man, at problemet bare flytter sig fra den ene type gymnasium til det andet, mener han.

- Jeg synes, det ser spændende ud, og jeg synes, det ser fornuftigt ud. Og det lader til, at ekspertgruppen har tænkt sig godt om og har prøvet at fremlægge en model, som kan løse de problemer, vi har med elevfordelingen, siger han.

Han er dog ked af, at eleverne med det laveste karaktergennemsnit mister friheden til at vælge gymnasium.

- Det, der også kan være problemet i at fokusere meget på karaktererne, er, at vi i forvejen har et problem med, at eleverne er meget fokuserede på karakterer. Så jeg håber, man kan undgå, at det kommer til at puste til et overdrevet karakterfokus, siger han.

Aarhus-rektorer: Karakterne er ikke det rigtige sted at kigge

På Viby Gymnasium, hvor 30 procent af de unge er tosprogede, mener rektor Lone Sandholt Jacobsen, at det er skævt at koble lave karakterer med elever med anden etnisk herkomst end dansk.

De seneste år har gymnasierne i Aarhus forsøgt flere modeller til fordeling af eleverne, og her har man fundet en god løsning selv, synes hun.

Rektor på Viby Gymnasium Lone Sandholt Jacobsen mener, man bør kigge på, hvilket boligområde man kommer fra frem for karakterer. (© Dr Østjylland)

- Vi har i år fået lov til at sammensætte efter elever, der bor i et udsat boligområde. Der er et langt bedre match, når vi gør det på den måde, siger hun.

Heller ikke rektoren på Marselisborg Gymnasium, Kirsten Skov, er begejstret for udspillet.

Hun tror ikke på, at forslaget om fordeling af elever ud fra karaktergennemsnit vil have en effekt på spredningen af tosprogede elever. Hun peger på, at det også er en af de modeller, man har prøvet af i Aarhus.

- Vi prøvede at gøre det for fire år siden i Aarhus, og det havde vi ikke nogen succes med, så jeg tror ikke, det vil betyde noget, siger hun.

Her kan du høre, hvad rektor på Viby Gymnasium Lone Sandholt Jacobsen mener, man bør gøre for at løse problematikken omkring elevfordeling.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil nu samle partierne for at diskutere, hvordan eksperternes anbefalinger kan bruges.

Og ifølge ministeren vil forhandlinger om elevfordelingen blive indledt snarest.