Gymnasium inddeler elever efter etnicitet

Langkaer Gymnasium i Aarhus har fire 1.g klasser kun med tosprogede elever og tre klasser, hvor eleverne blandes.

I øjeblikket er der 74 procent tosprogede elever på Langkaer Gymnasium, og for ti år siden var det 29 procent. (arkivfoto). (Foto: © Andreas Beck, Scanpix)

I et forsøg på at holde på de etnisk danske elever er Langkaer Gymnasium ved Aarhus begyndt at dele eleverne op efter etnicitet.

Det har betydet, at skolen i år valgte at inddele 1. g'erne på grundforløbet.

I praksis betyder det, at der er fire hele 1. g klasser kun med tosprogede elever og så er der tre klasser, hvor eleverne blandes.

Det gør gymnasiet for ikke at have syv klasser, hvor de etnisk danske elever er i et klart mindretal i hver klasse og ikke mindst for på den måde at gøre skolen mere attraktiv for etnisk danske elever.

Langkaer Gymnasium har i de senere år fået markant flere tosprogede elever, og nu er der 74 procent tosprogede elever - for ti år siden var det 29 procent

Rektor på Langkaer Gymnasium Yago Bundgaard siger til dr.dk, at 4-5 danske elever i en klasse ikke kan spejle sig i deres klassekammerater, og at det derfor er svært at fastholde dem på gymnasiet.

- Vi gør ikke det her for at diskriminere men for at skabe de rigtige rammer for integration. Det kræver nemlig et afbalanceret forhold mellem elevgrupperne, så der kan opstå et samspil, siger han.

Elevrådsformand på gymnasiet Jens Philip Yazdani siger, at det ikke er en beslutning, som eleverne har været inde over.

Han kalder det symptombehandling og mener, vi er vidne til et samfund, der bliver mere og mere polariseret, men mener dog også, at elevsammensætningen på gymnasiet er så skæv, at det er et integrationsmæssigt problem.

Ifølge optagelsesbekendtgørelsen er der frit gymnasievalg i Danmark. Derfor kan man i princippet vælge et gymnasium, der ligger 20 kilometer fra sin bopæl.