Hjemløse Panda drømmer om egen bolig: Fond skal sikre, at flere bliver herre i eget hus

Trods bred enighed om en Housing First-strategi, får kun få hjemløse tilbudt hjælpen.

Panda Kristine Bentzen-Nielsen er flyttet 30 gange i sit korte liv. (© Dr Østjylland)

Fødselsdagsbordet med lune boller, kakao og flag mangler en stue at stå i. Og stuen har ikke et hus at være i.

For Panda Kristine Bentzen-Nielsen, der fylder 22 år i morgen, har ikke noget sted at bo. Hun er hjemløs, og det nærmeste hun kommer et egentligt hjem, er et forsorgshjem i Aarhus.

Selvom hun er glad for at bo på forsorgshjemmet, er hendes største ønske et nyt hjem.

- Det er drømmen. I hvert fald at komme ud af forsorgshjemmet og hjemløseregistret, siger hun.

Panda Kristine Bentzen-Nielsen er flyttet 30 gange i sit korte liv, og det gik helt galt, efter hun mistede sine forældre for få år siden.

Siden forældrenes død har hun kæmpet med problemer med stoffer, dårlig økonomi og er under udredning i psykiatrien.

- Det var helt sikkert det, der fik det til at skride for mig, siger hun.

Hun er overbevist om, at det ville være et vendepunkt, hvis hun fik sin egen lejlighed og kunne bo et sted, der ikke er

midlertidigt
.

- Jeg tror, det ville give mig mere ro på oven i mit hoved, og jeg ville få mere overskud til at få ordnet alle de ting, der sker i ugens løb og blive mere selvstændig, siger hun.

Her kan du høre, hvad det vil betyde for Panda Kristine Bentzen-Nielsen at få en bolig:

Fond skal udbrede "Housing First"-strategi

Netop idéen om at sørge for at give

hjemløse
et hjem først og dernæst hjælp til andre eventuelle problemer med misbrug,
arbejdsløshed
og psykisk sygdom, ønsker Den Sociale Investeringsfond at udbrede.

Fonden er netop sat i verden for at udbrede sociale indsatser, og nu gælder det ”Housing First”, fortæller bestyrelsesformand Karen Hækkerup.

- Vi har i Danmark en masse fantastiske resultater og indsatser, som virker og kan hjælpe folk, men som ikke alle bliver bragt i spil, fordi de er for besværlige, siger hun.

Selvom Housing First er en anerkendt og dokumenteret løsningsmodel, når det gælder unge

hjemløse
, så er det ikke en særlig udbredt indsats.

- Det er kun fire procent af de unge

hjemløse
, der er blevet tilbudt denne hjælp, på trods af, at vi kan se, at det er dét, der virker, siger Karen Hækkerup.

Hun vil derfor gøre det nemmere for kommunerne at implementere indsatsen. Og det skal ske via et partnerskab mellem Den Sociale Investeringsfond og Hjem til Alle-alliancen, som er en alliance mellem offentlige og private aktører og fonde, der vil stoppe hjemløshed blandt unge.

Planen er, at kommunerne skal kunne købe løsninger, som kan

gavne
borgerne, men også give et økonomisk potentiale for kommunerne.

- Vi vil lave en afklaring af, om vi kan lave en investeringsmodel, hvor kommunerne kan gå ind og få hjælp fra en pulje, der ikke udløber, så vi i fællesskab kan sørge for at komme mange flere unge til gavn, siger hun.

Økonomiske barrierer forhindrer helhjertet indsats

I Aarhus, hvor 22-årige Panda Kristine Bentzen-Nielsen bor, har man en kedelig danmarksrekord i flest

hjemløse
unge mellem 18-24 år.

Ifølge tal fra den seneste nationale

kortlægning
af
hjemløse
var der sidste år registreret 172
hjemløse
i den aldersgruppe i kommunen.

Kommunen har forsøgt sig med flere

initiativer
for at få antallet ned, fortæller rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz (S).

Housing First-modellen er også blevet afprøvet med god

effekt
, men rådmanden mener, at det netop er økonomien, der tit spænder ben for at få rullet gode initativer ud.

Han peger på, at kommunen eksempelvis får en refusion fra staten, når den betaler et herberg for at huse og give støtte til en hjemløs borger. Men lykkes det at hjælpe den

hjemløse
over i egen bolig, er der ingen refusion til kommunens
udgifter
til den støtte, der i stedet gives i borgerens eget hjem.

Det betyder reelt, at kommunerne ender med en ekstra udgift, hver gang det lykkes at finde et hjem til en hjemløs, der har boet på byens

herberger
.

- Socialområdet er presset i alle landets kommuner, og hvis vi skal investere helhjertet i Housing First over for alle

hjemløse
, kræver det mange penge, som er svære at finde på de kommunale
budgetter
, siger han.

Og det er paradoksalt, mener rådmanden, som peger på, at man på nationalt niveau ville vinde på at løse problemet.

- Vi ved, at det betaler sig rigtig, rigtig godt, hvis man kigger på den offentlige økonomi samlet set. Så den gordiske knude skal vi have hugget over.

Hjemløses organisation efterlyser national indsats

I de hjemløses landsorganisation, SAND, hilser næstformand Jonas Laursen det meget velkommen, hvis flere

hjemløse
får gavn af Housing First. Han genkender rådmandens oplevelse af, at kommunerne halter efter, når det gælder om at få udbredt strategien.

Derfor efterlyser han en national indsats på området.

- Man overlader det til at være en kommunal opgave i stedet for en statslig opgave, og så kan kommunerne selv bestemme, hvordan de griber problemstillingen an, og derfor er der stor variation i, hvordan kommunerne griber det an, siger han.

Og det er vigtigt med hurtig handling, understreger han.

- Jo længere tid du er i hjemløshed, desto flere problemer får du, som du skal

håndtere
.

Panda Kristine Bentzen-Nielsen glæder sig over udsigten til, at det måske kan blive nemmere for hende at få sit eget hjem i fremtiden.

- Jeg tænker, det er fint og fedt, at de endelig begynder at hjælpe folk som mig.

Facebook
Twitter