Hjemløse skal hjælpes gennem den kommunale jungle

Unge hjemløse skal ikke kun hjælpes til en bolig. Det gælder i lige så høj grad om at lære dem at navigere i et offentlige system. I Horsens tager en enkelt medarbejder sig af kontakten til byens hjemløse.

I Horsens kender man til 26 unge hjemløse, men man mener, at det reelle tal i virkeligheden er dobbelt så stort. Nu skal jobcentrene være med til at få fat i de unge. (Foto: Hdabed © Stock.xchng)

Sidste år blev der sat 15 millioner kroner af på finansloven til at nedbringe antallet af unge hjemløse i Østjylland.

Pengene gik til projekter i Randers, Aarhus og Horsens.

I 2013 var 26 personer indskrevet som unge hjemløse i Horsens, men om seks år skal det tal være nul, siger man i byen.

En kontaktperson til alle hjemløse 

Derfor har kommunen valgt en strategi, hvor socialpædagog Anja Nielsen får den første kontakt med alle kommunens hjemløse.

- Det giver mig en kæmpeviden om hvilke unge mennesker, vi snakker om. Umiddelbart kender jeg godt en del af målgruppen, men der er også nogle, som fravælger støtte fra det offentlige, og dem er vi nødt til at vide noget mere om, siger hun.

Anja Nielsens opgave bliver i høj grad at være den person, der kan føre den enkelte unge gennem det kommunale system. Det kan nemlig være temmelig uoverskueligt, hvis man som ung både mangler et netværk, bolig og arbejde.

Ikke kun et spørgsmål om bolig

En del af erfaringen, der skal bruges i kontakten med de unge hjemløse, har Anja Nielsen fået fra det landsdækkende projekt - Housing First. Det projekt har bl.a. bidraget med viden om, at de hjemløse ikke kun skal hjælpes til egen bolig.

Mens 26 unge senest blev registreret som hjemløse i Horsens, så består en væsentlig del af arbejdet nu i at belyse det såkaldte mørketal. For man skønner, at mindst 30 andre unge også er reelt hjemløse - uden at være registreret.

For at nedbringe antallet af unge hjemløse, håber Anja Nielsen derfor, at jobcentrene snart kan være med til at registrere de unge uden bopæl.