Højesteret har talt: Tommy skal et halvt år i fængsel for at kæmpe mod Islamisk Stat i Syrien

Tommy Mørck fra Aarhus er som den første dansker kendt skyldig i at opholde sig i en konfliktzone uden myndighedernes tilladelse.

Tommy Mørck ankommer til Højesteret tirsdag 20. august 2019. Han er i Vestre Landsret blevet idømt seks måneders fængsel for at have kæmpet på kurdisk side mod Islamisk Stat i Raqqa-omådet i Syrien. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Højesteret har i dag ikke fundet grundlag for at ændre straffen på seks måneders ubetinget fængsel til aarhusianeren Tommy Mørck.

Han blev i både byretten og landsretten idømt seks måneders fængsel for overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud i al-Raqqa-distriktet i Raqqa-provinsen i Syrien.

Aarhusianeren er den første dansker, der har været anklaget for at have opholdt sig i et konfliktområde uden myndighedernes tilladelse.

Tommy Mørck er ikke overrasket over dagens resultat, men han er overrasket over, at kun fem ud af syv dommere ville stadfæste dommen, hvor det i landsretten var seks ud af seks dommere.

- Det var en del af målet at få dem til at forholde sig til de aspekster, som vi kritiserer i loven. Jeg synes, vi har et overblik over, hvad Højesteret tænker om det nu, siger han.

Planen har hele tiden været at gå videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med dommen.

- Men vi skal lige se på det og lægge en plan. Vi vil gerne prøve loven ved højeste instans, da vi mener, at den strider mod menneskerettighederne og måske også Grundloven og EU-loven, da indrejseforbuddet hindrer folk i at bevæge sig frit i verden, for det handler kun om bevægelse, siger han.

Loven ændret, men ikke dommen

Højesteret mener ikke, at Tommy Mørck skal frifindes som følge af, at der ikke længere gælder et krav om tilladelse til indrejse eller ophold i al-Raqqa-distriktet, da hans handlinger skal bedømmes efter den straffelovgivning, som var gældende på gerningstidspunktet.

Anklageskriftet beskriver op mod 25 rejser til Syrien, hvor aarhusianeren rejste ud for at kæmpe sammen med den kurdiske bevægelse YPG mod Islamisk Stat.

Det er et brud på loven om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder, som trådte i kraft 30. september i 2016.

Der er en strafferamme på op til seks års fængsel for at rejse ind eller opholde sig i visse konfliktområder uden at have fået myndighedernes tilladelse.

Tommy Mørck har siddet ti dage i fængsel under sagens forløb.

- 25. februar mødte jeg op til afsoning og sad ti dage, hvor de smed mig ud, fordi vi fik godkendt ansøgningen til Højesteret. Det var pænt kedeligt, men ikke så meget ud af seks måneder, siger han.

Kritisk over for loven

Vestre Landsret idømte i november 2018 den dengang 40-årig Tommy Mørck seks måneders fængsel for ulovligt ophold i et konfliktområde.

Dermed stadfæstede landsretten dengang dommen fra Retten i Aarhus fra juni 2018.

Tommy Mørck har flere gange i forløbet erkendt at have begået lovbruddet.

Han er stærkt kritisk over for loven, da han mener, hans frihed ikke skal begrænses, og at loven rammer de forkerte grupper i stedet for kun at ramme Islamisk Stat og lignende islamistiske grupper.

Derfor ankede han også dommen fra byretten til landsretten i protest, og igen ankede han sagen fra landsretten til Højesteret.

Han har et politisk mål med at tage dommen op.

- Jeg synes stadig, at loven er forkert, og indholdet og begrundelsen i dommen er forkert. Ved at få det fremhævet i medierne tvinger jeg politikerne til at forholde sig til det, for juridisk har jeg ikke noget at vinde, siger han.

Alle gangene har han vurderet sine chancer for frifindelse som små.