Hospital kan have betalt overlæger for dyrt for merarbejde

Tre afdelinger på Aarhus Universitetshospital havde for lidt styr på udbetaling af merarbejde til overlæger, kritiserer Rigsrevisionen.

Aarhus Universitetshospital vil ikke oplyse, hvilke tre afdelinger der er tale om. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Aarhus Universitetshospital får kritik fra Rigsrevisionen.

En revisionsrapport viser, at overlæger på tre af hospitalets afdelinger i flere år har fået betaling for effektiv arbejdstid på baggrund af mangelfuld registrering.

Det betyder, at Aarhus Universitetshospital ikke kan garantere, at udbetalingerne er korrekte. Det erkender hospitalets lægefaglige direktør Claus Thomsen.

- Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det kan vores analyse af afdelingerne vise, for det er vi jo ikke interesserede i, at man honorerer for mere, end man yder, siger han.

Revisionsrapporten viser også, at overlæger på én af afdelingerne selv har lavet vagtplaner, uden at ledelsen har kontrolleret dem.

Desuden har ni overlæger på to af afdelingerne fået økonomisk godtgørelse for merarbejde uden at have en skriftlig aftale om, hvor mange timer de skal arbejde udover det forventede for at det udløser betaling for merarbejde.

Løn uden arbejde

Det er problematisk, siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

- Når ikke man har de korrekte registreringer og de rigtige aftaler forelægger, så påpeger rigsrevisionen meget naturligt, at man ikke kan vide, om der er sker fejl, og der er en risiko for, at der er sket fejl, herunder at nogen har fået betaling for noget arbejde, som de faktisk ikke har udført, forklarer han.

Derfor er det ekstra vigtigt at have dokumentationen i orden, siger professoren. - Hvis man ønsker at få en merarbejdebetaling, så skal der ligge en egnet dokumentation for det, så det er man nødt til at få i orden, uanset hvor besværligt det er, siger Per Nikolaj Bukh.

Lægefaglig direktør Claus Thomsen erkender, at der ikke har været styr på de ni overlægers merarbejdeaftaler.

Selvom overlægerne ikke har haft en skriftlig aftale om, hvor meget de skal arbejde for at få udbetalt merarbejde, så mener han ikke, at der er grund til at mistænke for snyd.

- De overlæger, som har fået honorering for merarbejde, har rent faktisk mødt op på arbejde og ydet den funktion. Det kan vi se, for vi kan tydeligt se, hvilke patienter der har fået indgreb og behandlinger, som man får merarbejde for. Der er ikke tale om overlæger, som har siddet hjemme og fået løn, selv om de ikke er mødt op, siger han.

Vil undgå fejl i fremtiden

På baggrunden af Rigsrevisionens kritik bliver registreringssystemerne på alle hospitalets afdelinger nu gennemgået.

Samtidig er der lavet en handlingsplan, der skal sikre, at der ikke sker lignende fejl i fremtiden. Der vil blandt andet blive indført en særlig kontrol med udbetaling af merarbejde til overlæger.

- Det er ikke vores indtryk, at det er generelt for hospitalet. Vi tager selvfølgelig det, som rigsrevisionen har fundet, meget alvorligt. Vi følger op på det og vil være sikre på, at der er styr på det hele vejen rundt i huset, siger Per Nikolaj Bukh.

Aarhus Universitetshospital vil ikke oplyse, hvilke tre afdelinger der er tale om.

Facebook
Twitter