Hospitalet i Randers er et af mange: Coronaafsnit bliver lagt i dvale over hele landet

Alle landets regioner har hospitaler, der har droslet ned på coronaafsnittene.

Der bliver i øjeblikket pustet en lille smule ud på Regionshospitalet Randers. De seneste uger har der nemlig ikke været behov for et særligt senge- eller isolationsafsnit til coronapatienter.

Der er nemlig så få patienter, at de kan håndteres på sygehusets

eksisterende
afdelinger.

Et lignende billede tegner sig på en række andre sygehuse rundt omkring i landet.

I alle landets fem regioner har nogle af sygehusene valgt at drosle ned på deres coronaafsnit på grund af det lave smittetal. Det viser en rundspørge, som

DR
Nyheder har lavet.

Når afsnittene lægges i

dvale
, betyder det, at de i praksis ikke er i brug til patienter smittet med coronavirus, men at de kan åbnes op igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Derfor står beredskabet også fortsat klar i Randers, men de kan også begynde at udføre andre opgaver, fortæller hospitalsdirektøren, Jonas Dahl.

-

Sundhedsstyrelsen
har givet os besked på, at vi skal kunne geare op igen på fem dage. Det kan vi klare på kortere tid. Så vores setup er klar, hvis der skulle komme en pludselig opblusning, siger han.

Det samme gør sig gældende på sygehuset i Horsens, hvor der ikke er brug for et afsnit til corona-patienter, siger den lægefaglige direktør Nils Falk Bjerregaard.

- Lige nu har vi ikke brug for det, og vi kan åbne op igen, hvis der skulle blive behov, siger han.

En glædelig nyhed

Hos Sundhedstyrelsen kalder de det en god løsning at lægge afsnittene i

dvale
. For de har specifikt bedt landets hospitaler om at ’gå på to ben’, så de både kan
håndtere
en stigning i antallet af coronapatienter, mens de også tager sig af de øvrige patienter. Det kaldes et "fleksibelt beredskab".

Det siger Helene Bilsted Probst, der er centerchef i

Sundhedsstyrelsen
.

- Jeg er tryg ved det beredskab, som

regionerne
har. Og i det hele taget synes jeg, at vores
sundhedsvæsen
har været meget omstillingsparat. Det er jeg imponeret over.

Også hos landets intensivlæger er de meget glade for, at der nu er mulighed for at frigive noget af den kapacitet, der tidligere har været brugt på coronaberedskab, fortæller Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for landets intensivlæger.

- Det er en meget glædelig nyhed. Det betyder, at vi har fået styr på den første bølge af pandemien. Og jeg er rigtig glad for, at vi er sluppet nogenlunde nådigt igennem, siger han og fortsætter:

- Og så betyder det også, at vi nu kan begynde at kigge på de ventelister, hvor vi er kommet bagud.

Sengeafsnit er blevet ledigt

Det billede kan de sagtens genkende på Regionshospitalet Randers. For her er der også blevet tid til at tænke på andet end corona, forklarer Jonas Dahl.

- Vi har ikke så mange patienter tilbage. Så derfor er de i enkeltstueisolering. Det betyder også, at vi har frigivet et helt sengeafsnit, mens vi også har bundet færre personaleressourcer, end vi havde tidligere.

Også personalet på sygehuset i Randers er glade for, at de ikke skal bruge nær så meget tid på at stå standby i øjeblikket.

Det siger Lene Dahl, der er overlæge på medicinsk afdeling.

- Det er dejligt. Vi har stået klar, men der er aldrig rigtig kommet så mange patienter, som vi frygtede. Derfor er det rart at komme tilbage i den vante gænge igen og føle, at vi får noget for hånden.

Alle sygehuse og hospitaler, der har lagt deres coronaafsnit i

dvale
, tager fortsat imod personer, der har symptomer eller er smittet med coronavirusset.