Hver anden flygtning lider af PTSD

En ny rapport fra Socialministeret viser, at mange flytninge lider af posttraumatisk stresssyndrom.

En ny rapport fra Socialministeret viser, at mange flytninge lider af posttraumatisk stresssyndrom. (Arkivfoto.) (© DR)

Hver anden flygtninge, der har asyl i Danmark, lider af posttraumatisk stress, viser en ny undersøgelse fra Socialministeriet.

Og kommunerne bør være bedre til at hjælpe de traumeramte familier.

Det kan nemlig være direkte invaliderende, hvis ikke traumerne bliver behandlet i tide. En af dem, der oplever ulemperne er Anders Glahn, ungdoms- og fritidsleder i Gellerup og Toveshøj i det vestlige Aarhus.

- De adfærdsmønstre vi ser, er meget præget af, at der et ret højt konfliktniveau, som viser tegn på, at man agere i en hverdag, hvor man er traumatiseret, siger han.

30.000-45.000 ramt

Det skønnes, at mellem 30.000 og 45.000 voksne flygtninge i Danmark lider af posttraumatisk stresssyndrom, hertil skal lægges børn og folk, der er kommet til landet via familiesammenføringer. Selvom kommunerne er forpligtet til at lave et sundhedstjek af nye flygtninge, så så Dansk Flygtningehjælp gerne, at det blev sat mere i system, så de syge flygtninge kan spottes bedre.

- Rapporten peger på, at de fleste kommuner har en systematisk screening, når flygtningene kommer til kommunen, og når de så har kigget på dem, så har de ikke særlig mange tilbud til dem der er traumatiserede. Så der er gode muligheder for forbedringer, siger Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp.

I Region Midtjylland ventes tallet at være mellem godt 6000-9000 voksne flygtninge, mens tallet for børn med nedarvet PTSD er ukendt.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter